แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดฯ ต่อไป

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใช้บริการห้องสมุดฯ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดฯ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงห้องสมุดฯ


Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง  โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
เพศ *
อายุ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chulabhorn Royal Academy. Report Abuse