แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม

Please provide the information in the given space. An asterisk (*) indicates that the information must be filled in. NSTRU Secretary
1) กรุณาเลือกรายละเอียดการประชุม *
2) ชื่อ-นามสกุล *
3) หน่วยงานที่สังกัด
4) การเข้าร่วมประชุม *
5) กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจาก
6) กรณีส่งผู้แทนเข้าประชุม
ส่วนงานเลขานุการอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 075392037 โทรสาร 075392017 อีเมล secretary@nstru.ac.th เว็บไซต์ secretary.nstru.ac.th
แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สแกนเพื่อเปิดโปรแกรมนำทาง ละติจูด 8.461399 ลองจิจูด 99.860969
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Report Abuse