Đăng kí Hiến máu tại Chương trình hiến máu "Nông Nghiệp - Một trái tim hồng"
Biểu mẫu Đăng ký Hiến máu tại Chương trình "Nông Nghiệp - Một Trái Tim Hồng" đã không còn chấp nhận phản hồi..
Hẹn anh chị vào ngày mai tại Trung tâm giáo dục thể chất Học viện Nông Nghiệp Việt Nam ạ..
Goodluck ^^
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service