Nominering till Hedersdeltat / Nomination to the Delta of Honor
Konglig Datasektionens finaste förtjänsttecken heter Hedersdeltat och utgörs av en nål med ett delta inramat av en eklövskrans. Hedersdeltat utdelas enbart till de sektionsmedlemmar som synnerligen förtjänstfullt verkat ideellt för sektionen.

Sektionsmedlem kan när som helst lämna in förslag på mottagare av Hedersdeltat, med motivering, till D-rektoratet, som sedan utnämner mottagare. Mottagare av Hedersdeltat presenteras på Revisions-SM. Hedersdeltat delas sedan ut till mottagarna vid lämpligt högtidligt tillfälle.

Mottagare av Hedersdeltat kommer att utses i början av 2020 av D-rektoratet. Detta formulär är till för att underlätta nominering, och svaren kommer endast att vara tillgängliga för D-rektoratet 2020.

Motiveringar för tidigare utmärkelser kan läsas här: https://datasektionen.se/sektionen/hedersdelta

---

The Computer Science Chapter's finest badge of merit is called the Delta of Honor, and is made of a needle with a delta framed by a wreath of oak. The Delta of Honor is awarded only to those members of the chapter who have exceptionally meritoriously worked voluntarily for the chapter.

Members of the chapter may at any time submit nominations for recipients of Delta of Honor, with motivation, to the D-directorate, that then appoints receivers. Recipients of the Delta of Honor are presented at the Audit Chapter Meeting. The badges are then handed out later on a suitably solemn occasion.

Recipients of the Delta of Honor will be appointed in early 2020 by the D-directorate. This form is designed to facilitate the nomination, and the answers will only be available to the D-directorate of 2020.

Motivations for earlier awards can be read here (in Swedish): https://datasektionen.se/sektionen/hedersdelta.
Vem vill du nominera? / Who would you like to nominate? *
För- och efternamn. Gärna årskurs. / First and last name. Start year preferably.
Your answer
Vad har personen gjort för sektionen? / What has this person done for the chapter? *
Vad personen har gjort, funktionärsposter, särskilt utmärkande saker, stora insatser för sektionen, etc. / What has this person done for the chapter, chapter official positions, great contributions, etc.
Your answer
Hur har personen utmärkt sig i det denne gjort? / How has the person excelled in their contributions? *
På vilket sätt skiljer sig personens prestationer från det normala och övrigas prestationer? / How does this person's contributions differ from the norm and other people's contributions?
Your answer
Hur har personen bemött andra sektionsmedlemmar? / How has the person treated other members of the chapter? *
Your answer
Vad är personens största bedrift för sektionen? / What is the person's biggest achievement for the chapter? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy