แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูล
งานแนะแนว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
Your answer
เลขประจำตัวนักเรียน
Your answer
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปี พ.ศ.
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปี พ.ศ.
ที่อยู่ปัจจุบัน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
E-mail
Your answer
ประวัติการศึกษา
จบการศึกษา
กำลังศึกษา
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/คณะ/สถาบันการศึกษา/ปีที่จบ
Your answer
ปริญญาตรี สาขาวิชา/คณะ/สถาบันการศึกษา/ปีที่จบ
Your answer
ปริญญาโทสาขาวิชา/คณะ/สถาบันการศึกษา/ปีที่จบ
Your answer
ปริญญาเอกสาขาวิชา/คณะ/สถาบันการศึกษา/ปีที่จบ
Your answer
อาชีพ *
อาชีพอื่นๆ โปรดระบุ
Your answer
สถานที่ทำงานปัจจุบัน Workplace *
Your answer
ท่านเคยได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยหรือไม่ (ถ้าเคย) โปรดระบุชื่อทุน
Your answer
ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างไรบ้าง *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy