Regresia.bg - въпросник
Здравейте!
Пред Вас е специализиран личностен въпросник. Попълването му може да Ви помогне за осъзнаване на Ваши мисли, желания и цели, а на мен - за по-задълбочена информираност относно спецификата на Вашата личност. Може да отговаряте на въпросите така, както желаете и усещате. Повечето от тях не са задължителни, но е хубаво да получат отговор, а нито един от тях няма да Ви затрудни.
Успех!
1. Име и фамилия *
Your answer
2. Възраст *
Your answer
3. Рождено място
Your answer
4. Семейство
Накратко за най-близките роднини – братя, сестри, баби, дядовци, майка, баща и др. и взаимоотношенията с тях
Your answer
5. Детство
Накратко – място на протичане, отношения с роднини и приятели, важни спомени и събития, други данни
Your answer
6. Средно образование
Вид, специалност, място на завършване, отношения със съученици и приятели, други данни
Your answer
7. Висше образование
Ако е налично (са налични) – специалност, място на завършване, отношения с колеги, важни събития и др.
Your answer
8. Работа
Вид, кратко описание, взаимоотношения с колеги, началници и подчинени, други данни
Your answer
9. Степен на удовлетвореност от работата
В случай, че не сте удовлетворени от работата си, посочете какво бихте работили с удоволствие
Your answer
10. Амбиции в професионален план
В свободен текст
Your answer
11. Хобита и интереси
Минали и настоящи – кратко описание
Your answer
12. Какъв е вашият начин за справяне с напрежението и стреса?
В свободен текст
Your answer
13. Семеен статус и наличие на деца
Your answer
14. Лични взаимоотношения
Със съпруг/а, приятел/ка – ако са налични – наличие на хармония, разногласия, евентуални противоречия, други данни
Your answer
15. Религиозни предпочитания
Евентуална изповядвана религия – степен
Your answer
16. Езотерични интереси
Интересуват ли ви т.нар. духовни или метафизични учения - кои, откога и защо?
Your answer
17. Обръщали ли сте се към психотерапия и/или хипнотерапия досега?
В случай че сте, моля споделете кога, къде, при кого и защо?
Your answer
18. Основни мотиви за обръщане към психотерапията и/или хипнотерапията.
Какво искате да разберете, научите или постигнете чрез терапията?
Your answer
19. Какви са очакванията ви за ефекта от терапията?
20. Самооценка
Според Вас, кои са трите най-отрицателни и трите най-положителни черти на характера ви?
Your answer
21. Други данни
В случай че има нещо, което считате за важно, но въпросите не са го покрили - моля споделете го!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of maquett.com. Report Abuse - Terms of Service