Kurz Katechéz Dobrého pastiera v Poprade pre vek 3-6
Čo sú Katechézy Dobrého pastiera?
Katechézy Dobrého pastiera (KDP) je kresťanský koncept vzdelávania detí vo veku 3-12 rokov, ktorého cieľom je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom. Tento koncept je založený na pedagogike Márie Montessori a je zameraný na spoznávanie Božej lásky cez priamu skúsenosť v zmysle: „Pomôž mi, aby som nadviazal vzťah so živým Bohom sám". Katechézy sú rozšírené po celom svete už viac ako 60 rokov a na Slovensko sa dostali pred 3 rokmi. Odvtedy sa na Slovensku otvorilo viacero átrií a záujem o KDP stále rastie.

Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravenom prostredí - átriu, ktoré je zariadené tak, aby pozývalo deti k modlitbe. Nachádza sa tu modlitebný kútik, oltár v detskej veľkosti, figúrky a domčeky k biblickým príbehom, materiál k podobenstvám a iné. Dôležitou súčasťou átria je posvätné ticho. Práve cez sústredenú prácu rúk v tichu deti meditujú tajomstvá viery a budujú si vzťah s Bohom.

Viac o katechézach Dobrého pastiera a o našom átriu si môžete prečítať na stránke www.atriumovecka.sk, fotky z nášho átria si môžete pozrieť na facebooku: https://www.facebook.com/pg/%C3%81trium-Ove%C4%8Dka-1084496624937923/photos/?ref=page_internal

Katechéy Dobrého pastiera podporuje aj Diecézny katechetický úrad v Bratislave.

Povedali o nás
“Keď som na vlastnej koži “zažil” Átrium, fascinovalo ma to ticho a atmosféra posvätnosti. Naša Dorotka a Matej sa učia nielen spoznávať Boha - Dobrého pastiera, ale aj hlbokej úcte k Božím veciam. Neveril som, že to tak malé deti dokážu. Čas, ktorý prežijú v átriu je vzácny nielen pre nich, ale aj pre nás - ich rodičov, a sme zaň s manželkou vďační!”
Martin Ližičiar, otec Dorotky (5) a Mateja (3), zakladateľ portálu Cestaplus a Slovo+

"Átrium sa stalo súčasťou nášho života už minulý rok a prvé výsledky toho, že tam náš syn Paľko chodí sme videli už po prvých týždňoch. Nás Paľko bol vždy veľmi živý a veľmi ťažko sa dokázal sústrediť na sv. omsi. Ale už po prvých katechézach sa to veľmi zlepšilo, začal si všímať liturgicke farby v kostole, to čo sa deje na oltári, aj to že v kostole máme chodiť potichu a pomaly tak ako v Átriu.
Paľko má čas, ktorý môže tráviť v Átriu veľmi rád. Myslim, že si ten priestor, počas ktorého môže rozjímať a premýšľať nad tajomstvami rôznych podobenstiev a udalostí zo života Pána Ježiša užíva a zároveň vidím, ako krásne sa mu buduje vzťah s Ježišom. Átrium pomohlo aj mne lepšie sa zorientovať v tom, ako ďalej mojím deťom približovať vieru. Som veľmi vďačná Duchu Svätému, že nás nasmeroval sem a že sme Átrium objavili a môžme ho navštevovať."
Zuzka Székelyová, mamička Palka (5), ktorý už 2 roky navštevuje átrium

Obsah kurzu
Duchovný potenciál dieťaťa vo veku 3-6, kerygmatický prístup, základy Montessori pedagogiky, cvičenia ticha, modlitba dieťaťa, nastavovanie pravidiel v átriu, zariadenie átria a práca s materiálom, cvičenia praktického života, dielnička, kresba dieťaťa, praktické prezentácie tematických okruhov svätá omša, podobenstvá o Božom kráľovstve, biblická geografia, proroctvá, tajomstvo vtelenia, smrť a zmŕtvychvstanie, podobenstvo o Dobrom pastierovi, krst, slávnosti.
Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený pre tých, ktorí by chceli založiť a viesť átrium, ale aj pre rodičov, ktorí hľadajú spôsoby, ako priblížiť vieru svojim deťom v domácom prostredí, taktiež pre katechétov a učiteľov, ktorí chcú čerpať z konceptu KDP v školskom vyučovaní ako aj pre všetkých, ktorí sa chcú inšpirovať konceptom Katechéz Dobrého pastiera pri odovzdávaní viery deťom.
Dátum a miesto kurzu
DÁTUM: I. časť 1.-2. december 2018 (sobota a nedeľa)
II. časť 9.-10.február 2019 (sobota a nedeľa)

MIESTO: Budova Farskeho úradu farnosti sv. Jána, Velické námestie 1171/1, 05801 Poprad-Veľká
Harmonogram kurzu
SOBOTA: 9:00 - 12:30 doobedný blok
12:30 - 13:30 prestávka na obed
13:30 - 17:00 poobedný blok

NEDEĽA: 9:00 - 10:30 doobedný blok
11:00 - 12:00 sv. omša v kostole sv. Jána, Poprad - Veľká
12:00 - 13:30 prestávka na obed
13:30 - 17:00 poobedný blok

Počas prestávok na kurze bude zabezpečená káva, čaj a drobné občerstvenie.

Lektorka
Katarína Kostyálová je absolventkou viacerých kurzov Katechéz Dobrého pastiera na Slovensku i v zahraničí (Rumunsko, Poľsko, Londýn, Česká Republika) ako aj Diplomového kurzu montessori pedagogiky v Prahe. Navštívila rôzne átriá v USA, Rakúsku, Írsku, Česku a Rumunsku. Založila a tretí rok vedie átrium Ovečka v Ivanke pri Dunaji.

Je tiež absolventkou Kolégia Antona Neuwirtha, Medzinárodného teologického inštitútu v Trumau (Rakúsko) a členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa v Bratislave.

Deti
Priamo v prednáškovej miestnosti môžu byť prítomné len bábätká, ktoré nebudú narúšať priebeh kurzu.
Platba
Poplatok za každú časť kurzu je 40 EUR, poplatok za celý kurz je 80 EUR. Cena sa dá v prípade požiadania rozdeliť.
Po vyplnení prihlášky a fakturačných údajov (nižšie) vám pošleme e-mailom faktúru na uhradenie kurzu.

Storno podmienky:
V prípade zrušenia účasti Vám bude poplatok vrátený, okrem administračného poplatku 10 EUR.

Kontakt
Ak by ste mali akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať na e-mailovú adresu: atriumdobrypastier@gmail.com alebo na tel.číslo 0917 263 833.
PRIHLÁŠKA
Meno a priezvisko *
Your answer
E-mailová adresa *
Your answer
Tel. číslo *
Your answer
Moje skúsenosti s KDP *
Your answer
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Meno a priezvisko *
Your answer
Adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ) *
Your answer
Poznámky (napr. chcem platiť faktúru na 2 splátky...)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms