הרשמה להסעות לבחינות ולימודים ליום שישי - 17.2.17

שלום,
ביום שישי מתקיימות הסעות לנרשמים בלבד!

תלמידים המעוניינים בהסעה לבחינות ולשיעורים ביום שישי:
נא להירשם בהקדם- הרישום יסגר ביום שלישי בערב ויועבר למועצות . המועצות מבצעות את הזמנות ההיסעים.
לא ניתן להירשם לאחר מועד זה.

שעות האיסוף יפורסמו במדור היסעים - באתר דרור ביום חמישי

נא למלא פעם אחת בלבד.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question