แบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)
แบบสำรวจความพึงพอใจของวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทำวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมให้ดียิ่งขึ้น ขอความกรุณาท่านเลือกและกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลา
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. อาชีพ
4. รายได้ต่อเดือน (บาท)
Your answer
5. หน่วยงาน/สถานที่ในการปฏิบัติงาน
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms