הרשמה לסדרת שבתות מדיטציה (או לשבת בודדת)

הרשמה לסדרת שבתות מדיטציה, בהנחיית זאב מגידוביץ החל מה 23 בינואר 2016
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question