Karta zgłoszeniowa PUKiS 12 - 14.02.2016 Stegeborgsgården

Wysyłając ten formularz, akceptujesz poniższy regulamin:
1. PUKiS jest wspólnotą chrześcijańską dla młodych katolików (od 15 roku życia) z polskimi korzeniami. Głównym celem obozów PUKiS jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacja biblijno-liturgiczna, dlatego też zasadniczymi punktami programu są: codzienna modlitwa, Eucharystia, spotkania w grupach. Elementem formacyjnym jest również wspólny wypoczynek. Osoby przyjeżdżające na obozy powinny być tego świadome.
2. Zabrania się opuszczania terenu zamieszkania i miejsca aktualnie odbywających się zajęć bez zgody prowadzących.
3. Chłopcy i dziewczęta śpią w osobnych pokojach.
4. Nie spóźniamy się na poszczególne punkty programu!
5. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania ze sobą oraz picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków, jak również posiadania niebezpiecznych przedmiotów. W przypadku złamania tej zasady prowadzący obóz mają prawo natychmiastowego odesłania uczestnika do domu lub, w przypadku osoby niepełnoletniej, wezwania rodziców/opiekunów do odebrania dziecka z miejsca, gdzie odbywa się obóz.
6. Wszyscy uczestniczą w przewidzianych w programie zajęciach oraz sprzątaniu lokali przed opuszczeniem miejsca, w którym odbywa się obóz.
7. Szanujemy ciszę nocną oraz ciszę w kaplicy lub innym miejscu przeznaczonym na modlitwę.

Uwaga nr 1: Dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Dokument, który należy podpisać dostępny jest tutaj: http://bit.ly/204v6bk

Uwaga nr 2: Aby dopełnić zgłoszenia, należy przelać 300 kr na konto PlusGiro 64 56 336-4 z wiadomością "Imię Nazwisko" osoby jadącej na obóz (Przykład: "Jan Kowalski"). Ostatnia data przelania zapłaty to 5 lutego 2016 r.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question