מבחן בתנ"ך י"א 4
Email address *
שם מלא
Your answer
קרא פרק ל"ז פס' 18-34. מן הכתוב בקטע אפשר ללמוד על הסיבות שהניעו את האחים לעשות את מעשיהם. ציינו סיבה שאפשר ללמוד עליה מדברי האחים, וסיבה שאפשר ללמוד עליה ממעשיהם. הסבירו את הרקע לכל אחד מהמניעים שציינתם.
Your answer
יש הטוענים כי דברי יהודה שלא להרוג את יוסף היו משכנעים יותר מדברי ראובן, מפני שיהודה הבליט את הקשר בינו לבין אחיו. הסבירו כיצד אפשר לבסס טענו זו על ניסוח דבריהם של ראובן ויהודה בפרק ל"ז פסוקים 22-28.
Your answer
(1) בפירושו לפרק ל"ז פס' 32 אומר רמב"ן: "וישלחו – שתקעו בה (בכתונת) את השלח (= החרב) לקרעה במקומות רבים..."איזה קושי בפסוק זה הביא את רמב"ן לסטות מהפירוש הפשוט של המילה "וישלחו"?(2) הסבירו כיצד פירוש רמב"ן מקצין את הביקורת על התנהגות האחים בפסוקים 31-32.
Your answer
קראו פרק ל"ח פסוקים פס' 1-5. המספר אינו מעיר כל הערה ביקורתית על נישואי יהודה לבת שוע הכנענית. במה שונה גישתו מהגישה המבוטאת בבראשית כ"ד 3, ובפרק כ"ח 8-9.
Your answer
קראו פרק ל"ח פסוקים 5-1. אונן מסרב לייבם את תמר, מהו הנימוק המובא בקטע? השוו בין הנימוק בקטע לנימוק המופיע בספר דברים כ"ה 5-10.
Your answer
בפרק ל"ח הופכת תמר מנאשמת למאשימה, ויהודה ממאשים לנאשם. הסבירו כיצד התרחש מהפך זה?
Your answer
הסיפור על יהודה ותמר שובץ במקרא לאחר סיפור מכירת יוסף. רש"י מסביר זאת כך (בהתייחסו למלים: "וירד יהודה" בפסוק 1): "ללמד שהורדיוהו (= את יהודה) אחיו מגדולתו, כשראו בצרת אביהם. אמרו: אתה אמרת למוכרו! אילו אמרת להשיבו היינו שומעים לך".כיצד רש"י מסביר את סמיכות הפרשיות? וכיצד מצטייר יהודה לפי פרשנותו של רש"י?
Your answer
קראו פרק מ' פס' 9-23. יש הטוענים כי יוסף פתר את חלומותיהם של שר המשקים ושל שר האופים על פי מה שלמד מן החלום על גישת כל אחד מהם לתפקידו. (1) ציינו פרט אחד מחלומו של המשקים, והסבירו כיצד היה יכול יוסף ללמוד ממנו על גישת שר המשקים לתפקידו. (2) ציינו פרט אחד מחלומו של שר האופים, והסבירו כיצד היה יכול יוסף ללמוד ממנו על גישת שר האופים לתפקידו.
Your answer
קראו פרק מ' פס' 13 ופסוקים 18-19. יש הטוענים כי שר האופים ציפה לפתרון אופטימי של חלומו, ושהפתרון של יוסף לחלום שר האופים מנוסח באופן שתקוותו של שר האופים עדיין אינה נכזבת בתחילת דברי יוסף. הסבירו כיצד ניתן לבסס טענה זו על פי הפסוקים.
Your answer
קראו בראשית מ' 14-15,23, ו-מ"א 9-12.יש הטוענים כי שר המשקים הפר את הבטחתו ליוסף כי שכח אותו, אחרים טוענים כי שר המשקים לא שכח את יוסף אלא לא רצה לזכור את הנסיבות שבהן הכיר את יוסף. כיצד אפשר להסביר את המילה "חטאיי" שבפרק מ"א 9 לפי כל אחד מהפירושים?
Your answer
קראו בראשית ל"ט פסוקים 9-7. יוסף מביא שני נימוקים לסירובו לשכב עם אשת פוטיפר, ציינו מהם הנימוקים והסבירו מהו סוג הנימוק.
Your answer
"וַיַּעֲזֹב כָּל אֲשֶׁר לוֹ בְּיַד יוֹסֵף וְלֹא יָדַע אִתּוֹ מְאוּמָה כִּי אִם הַלֶּחֶם אֲשֶׁר הוּא אוֹכֵל" (פרק ל"ט פסוק 6). קראו פירוש אבן עזרא לפסוק זה, וענו על השאלה שלאחריו: אבן עזרא: "ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם" – והנכון בעיני: שכל אשר לו – היה בידו [כלומר, פוטיפר נתון ליוסף הכול] חוץ מן הלחם. שלא היה אפילו נוגע בו בעבור היותו עברי, כי הנה מפורש כי לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם, כי פוטיפר ידע שיוסף עברי הוא". (1) כיצד מפרש אבן עזרא פסוק זה? (2) בפירושו, מסתמך אבן עזרא מסתמך על הכתוב בפרק מ"ג פסוק 32. כיצד פסוק זה מסייע לפירושו?
Your answer
קראו פרק ל"ט פסוקים 18-14. בפסוקים אלו מנסה אשת פוטיפר לשכנע את אנשי ביתה ואת בעלה בצדקתה. (1) קראו פסוקים 13-11. בדבריה, משנה אשת פוטיפר את תיאור ההתרחשות המקורי. ציינו שני פרטים שונים אותם היא משנה בדבריה, והסבירו מדוע היא משנה זאת. (2) ציינו הבדל אחד בין דברי אשת פוטיפר לאנשי ביתה, ובין דבריה לפוטיפר? מדוע היא משנה פרט זה?
Your answer
האם כיום (2020) הטרדה מינית של גבר נחשבת חמורה באותה המידה כמו של אישה? אילו היה הסיפור של יוסף קורה בימינו, כיצד הייתם מגיבים לסיפור? מה הייתם מייעצים לו ולה?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy