แบบสำรวจโครงการเพิ่มศักยภาพบัณฑิต AI SWU ประจำปี 2563
Event Timing: More details in Facebook Page: Apit SWU
Event Address: คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว.
Contact us at 02 649 5000 ต่อ 27167
ชื่อ นามสกุล *
เบอร์ติดต่อกลับ/ID Line *
Email *
สาขาที่จบ *
ปีที่จบการศึกษา *
ปัจจุบันประกอบอาชีพอะไร *
ดำแหน่งงานปัจจุบัน *
ท่านได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด กับงานที่ทำอยู่หรือไม่ *
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดให้มีคอร์ส upskill/reskill เพิ่มเติมให้กับบัณฑิตของคณะฯ *
ท่านสนใจที่จะเรียนคอร์สใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
เป้าหมายของท่านภายหลังจากเรียนคอร์สเพิ่มเติมต่าง ๆแล้วคืออะไร *
Required
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University.