ระบบสมัครสอบ LongCase แพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562

สมัครสอบระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2562
ขณะนี้ ระบบสมัครสอบได้ปิดแล้ว
http://acad.md.kku.ac.thsirinsi@kku.ac.th.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse