DESREGULACIÓ DE LA CONDUCTA EN INFANTS AMB TEA. Sobre l'agressivitat i les crisis
Inscripció a la xerrada per a famílies CARRILET - 27 de novembre de 2019
NOM *
COGNOMS *
TELÈFON DE CONTACTE *
MAIL DE CONTACTE *
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), l’informem que les dades que ens proporcioni en el seu nom o en representació d’un usuari, es tractaran per CENTRE ESPECIAL CARRILET, S.C.C.L. Cif F08529448, amb domicili al carrer Campoamor, nº 5, 08031 Barcelona. Tel. 93 427 74 19. E-mail: carrilet@carrilet.org, el qual actua com a Responsable de Tractament, i autoritza el seu tractament amb la finalitat de gestió de les jornades, cursos, actes i esdeveniments formatius, per tant, la base jurídica és la prestació del servei contractat.

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem prestar-li el servei contractat.

Les seves dades i/o del seu representat, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei. No obstant, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com per exemple, a l’empresa que ens presten serveis de manteniment informàtic, i també Google Inc. tindrà accés a les seves dades que ens proporcioni a través del Google Forms, que és el formulari de recollida de dades que utilitzem per apuntar-se a un curs, empresa que té servidors fora de la UE i que per tant, aquest servei suposa una transferència internacional de dades però que compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE, atès que Google es troba inscrita al llistat d’empreses adherides a l’Escut de Privacitat, que pot consultar al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/list.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació-supressió, oposició, limitació al tractament i a la portabilitat de les seves dades, mitjançant petició escrita a CENTRE ESPECIAL CARRILET, S.C.C.L., amb domicili al carrer Campoamor, nº 5, 08031 Barcelona, o per correu electrònic a carrilet@carrilet.org.

En cas que vostè hagi consentit en l’enviament de comunicacions electròniques informatives dels cursos i jornades, pot revocar l’esmentat consentiment en qualsevol moment mitjançant un correu electrònic a carrilet@carrilet.org.

Les dades del Delegat de Protecció de Dades és:

Nom i cognoms: Cristina Morales.
Dades de contacte: c/ Ros de Olano, nº 6, ent.1ª, 08012 Barcelona.
E-mail: cristinamorales@icab.cat Tefn.635.044.976

Pot consultar informació addicional i detallada en matèria de protecció de dades a la pàgina web: http://es.carrilet.org/politicaDades.html.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy