ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH HỘI VIÊN HIỆP HỘI GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP VIỆT NAM
Căn cứ Dự thảo Điều lệ Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt Nam cùng các tài liệu và thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ của Hội viên;
Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt Nam là tổ chức xã hội cấp quốc gia của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG NHẰM:
 Gắn kết các cơ sở GDMN ngoài công lập để cùng nhau phát triển, cùng nhau tổ chức thực hiện mục tiêu Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định vì sự phát triển bền vững, chất lượng và hiệu quả giáo dục mầm non;
 Tăng cường năng lực của các cơ sở GDMN ngoài công lập trên cả hai phương diện: quản lý, vận hành và nghiệp vụ GDMN, để chăm sóc, giáo dục tốt thế hệ trẻ, đáp ứng mục tiêu của giáo dục mầm non;
 Nâng cao năng lực quản trị các cơ sở GDMN ngoài công lập một cách toàn diện và rộng khắp, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế;
 Đại diện cho các cơ sở GDMN ngoài công lập là thành viên của Hiệp hội tham gia giám sát, phản biện các chính sách của Nhà nước liên quan đến GDMN ngoài công lập.

THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG:
 Tập huấn và cập nhật các phương pháp GDMN đến các cơ sở GDMN một cách đồng bộ và rộng khắp (phương pháp truyền thống; phương pháp STEM and Art; Montessori; Emilia Reggio...);
 Tư vấn vận dụng các phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ hiệu quả vào việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với đặc thù địa phương, vùng miền;
 Hướng dẫn xây dựng quy trình quản trị, quản lý, xây dựng các quy định và hướng dẫn công việc trong nhà trường;
 Hướng dẫn công tác truyền thông, nâng cao hiệu quả tuyển sinh của cơ sở GDMN NCL;
 Hỗ trợ định hướng các cơ sở GDMN NCL phát triển thành hệ thống GDMN theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp;
 Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế giữa Hiệp hội Mầm non Ngoài công lập Việt Nam với các tổ chức quốc tế, giáo dục mầm non Singapore, Hà Lan, Hàn Quốc, Mỹ, các tổ chức quốc tế như UNICEF, các tổ chức phi chính phủ quốc tế như VVOB (Bỉ), Child Fund (Úc), xây dựng và củng cố uy tín của Hiệp hội Mầm non Ngoài công lập Việt Nam và các thành viên của Hiệp hội, không chỉ ở Việt Nam, mà cả ở khu vực và quốc tế.

Quý nhà trường vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây để đăng ký trở thành Hội viên hoặc tải & điền đầy đủ vào file word sau đây: https://tinyurl.com/y2taswum. Sau đó gửi lại cho Ban vận động thành lập Hiệp hội qua email: banthuky@mamnonvietnam.vn
---------------------------------------------------------------
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Website: https://mamnonvietnam.vn/
SĐT: 0867.563.236
Email: bankthuky@mamnonvietnam.vn
Group: https://www.facebook.com/groups/694341017694008/
Fanpage: https://www.facebook.com/hiephoigiaoducmamnonngoaiconglapvn/
Họ và tên *
Chức vụ
Đại diện cho (Trường/chuỗi trường/công ty sở hữu trường) - Kèm cả tên tiếng Anh (tên tắt nếu có)
Địa chỉ trường
Số Điện Thoại *
Email *
Website/facebook (nếu có)
Thành lập theo Quyết định/Giấy phép số:...........do: .......... cấp ngày …… tháng….. năm…….. *
Quy mô trường (Số lượng học sinh trung bình / Số lượng học sinh tối đa theo thiết kế): *
Các phương pháp giáo dục tại trường đang áp dụng (Không bắt buộc trả lời)
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy