ลงทะเบียนคนไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย์
ข้าพเจ้า
ชื่อเป็นภาษาไทย*:
Your answer
นามสกุลเป็นภาษาไทย*:
Your answer
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ*:
Your answer
นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ*:
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน:
Your answer
วันเกิด
MM
/
DD
/
YYYY
สถานที่พำนักในนอร์เวย์:
Your answer
เมือง:
Your answer
เขต:
Your answer
รหัสไปรษณีย์ ในนอร์เวย :
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ในนอร์เวย์ :
Your answer
อีเมล์:
Your answer
หนังสือเดินทางไทยเลขที่ :
Your answer
ชื่อบุคคลใกล้ชิดที่ติดต่อได้ในประเทศไทย :
Your answer
สถานที่อยู่ (ทะเบียนบ้านไทย) :
Your answer
จังหวัด :
Your answer
โทรศัพท์ :
Your answer
ชื่อบุคคลใกล้ชิดที่ติดต่อได้ในนอร์เวย์:
Your answer
ที่อยู่ :
Your answer
เมือง :
Your answer
เขต :
Your answer
รหัสไปรษณีย์:
Your answer
โทรศัพท์:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.