แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนนคนขอนแก่น
คำชี้แจง แบบสำรวจการเตรียมตัวเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ตลอดจนการให้ข้อมูล ในการเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาขอนแก่น เพื่อใช้เตรียมการการเปิดเรียนและกำหนดมาตรการที่เหมาะสม ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 2/2664
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ผู้ปกครองเห็นด้วยกับการเปิดเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2564 หรือไม่ *
เป็นผู้ปกครองของ... *
ระบุชื่อ สกุล ของนักเรียน
ชั้น *
ห้อง *
ความเกี่ยวของกับนักเรียน *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ผู้ปกครองคิดว่าการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันลักษณะใดที่เหมาะสมที่สุด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
หากมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้ปกครองคิดว่านักเรียนจะมีความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ก่อนเปิดเรียน 15 วันที่ผ่านมา ผู้ปกครองหรือนักเรียนได้เดินทางไปพื้นที่นอกจากจังหวัดขอนแก่นหรือไม่ *
หากเดินทางไปพื้นที่นอกจังหวัดขอนแก่น โปรดระบุจังหวัด
หากไม่ได้เดินทางออกนอกจังหวัดให้เว้นว่างไว้
ข้อคิดเห็นอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนนครขอนแก่น. Report Abuse