Регистрация за ПЛАТЕН курс по интелектуална собственост върху софтуерни произведения. ИНТЕРНЕТ ПРАВО

ЛЕКТОР: адв. Атанас Костов

СТАРТ НА КУРСА
Курсът ще стартира на 23 септември, 2016г. и ще приключи на 01 октомври 2016г. Предвидени са общо четири лекции.

ЦЕНАТА НА КУРСА е 80 лв. за четири лекции.

КАК ДА ПЛАТЯ ЗА КУРСА?
още на първата лекция ще Ви бъде разяснено.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСОВЕТЕ
Продължителността на курса ще бъде двe седмици (2), със занятия два пъти седмично по два (2) часа. Общо осем (8) астрономически часа. Точните дати са:

23 септември, 2016 от 19:00 ч. до 21:00 ч.
24 септември, 2016 от 17:00 ч. до 19:00 ч.
30 септември, 2016 от 19:00 ч. до 21:00 ч.
01 октомври, 2016 от 17:00 ч. до 19:00 ч.

КЪДЕ СЕ НАМИРА CODICAMP?
адрес: гр. Пловдив, ул. Алцеко 2 (център)
уеб адрес: www.codicamp.org
тел: (+359) 876 245 445

КОНТАКТИ С ЛЕКТОРА
ел. поща: office@iusauthor.com

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРСА
Курсът е предназначен за специалисти от IT сектора, маркетинга и рекламата, юристи и представители на онлайн индустриите, които се интересуват от детайли в областта на Интернет правото, способите за защита на компютърни програми, сайтове, домейни, авторски права в електронните и социални медии, базирани онлайн и т.н.

Препоръчително е да имате познания в областта на онлайн индустриите.
НЕ Е НУЖНО да имате предишен опит в Интернет правото.

След завършване на курса ще имате достатъчно знания, как да отстоявате правата си на интелектуална собственост по отношение на обектите, касаещи база данни, компютърни програми, домейни, интернет базирани обекти на интелектуална собственост и т.н.

ЦЕЛИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА КУРСА
Курсът ще се фокусира върху създаване на базови познания в областта на интернет правото.
В курса ще научите как да да защитите и регистрирате Ваша интелектуална собственост, касаеща авторски права и марки, базирани в Интернет.

Курсът ще се фокусира върху практическите аспекти на интелектуалната собственост онлайн.
След завършване на курса, курсистите ще имат достатъчно познания в областта на интелектуалната собственост, отнасяща се до компютърните програми, базите данни, авторските права и търговските марки онлайн.

ПРОГРАМА - курсът ще обхване задълбочено разглеждане на следните теми:

1. Търговските марки в интернет. Защита на домейн имената и другите бизнес идентификатори в мрежата.
2. Арбитриране на спорове между търговска марка и домейн.

3. Защо да имате български домейн е грешка?
4. Авторско-правна защита на компютърни програми и сайтове.
5. Защита на мобилните приложения онлайн.

6. Интернет пиратството.
7. Авторското право и онлайн медиите.
8. Авторското право и "Фейсбук".

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question