แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์
แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
หัวข้อที่จะประเมิน
เพศ
สังกัด
การศึกษา
ความถี่การเข้าชมเว็บไซต์
การสืบค้นข้อมูลสะดวก
มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ได้คำตอบตรงตามต้องการ
จุดเด่นของหัวข้อที่เลือกประเมิน
Your answer
จุดที่ควรปรับปรุงของหัวข้อที่เลือกประเมิน
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของหัวข้อที่เลือกประเมิน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy