แบบสํารวจความพึงพอใจและและแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจังหวัดน่าน ปี 2560
แบบสำรวจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรจังหวัดน่าน ปี 2560 เพื่อนำผลที่ได้ไปจัดลำดับความสำคัญ และนำไปกำหนดแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในจังหวัดน่าน และให้เกิดความผูกพันต่อองค์การต่อไป
หน่วยงาน *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms