แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด : ด้านข้อมูล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด : ด้านการใช้งาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
ส่วนที่ 4 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด : ด้านรูปแบบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
ส่วนที่ 5 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด : ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms