สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย
Thai Association for Gasteointestinal Endoscopy (TAGE)
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกตลอดชีพของ “สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย”
โดยรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯทุกประการ

รายละเอียดของข้าพเจ้ามีดังนี้
ชื่อ - สกุล (First name - Last Name) *
Your answer
สถานที่ทำงาน (Workplace) *
Your answer
สัญชาติ (Nationality) *
Your answer
เชื้อชาติ (Race) *
Your answer
คุณวุฒิ (Certificate) *
ตำแหน่งทางวิชาการ (Working Position) *
Your answer
Contact Number *
Your answer
Contact Email *
Your answer
ปีที่เข้ารับการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต *
ท่านปฏิบัติงานด้านการส่องกล้องโรคะรบบทางเดินอาหาร *
ท่านประสงค์ ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคม TAGE *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service