ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้บริการโรงอาหาร สวัสดิการร้านค้า ร้านกาแฟและอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
เพศ *
Required
ชั้นเรียน *
Required
นักเรียนมีความพึงพอใจกับสินค้าในระดับใด *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
โรงอาหาร
สหกรณ์ร้านค้า
ร้านกาแฟ
นักเรียนมีความพึงพอใจกับราคาสินค้าในระดับใด *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
โรงอาหาร
สหกรณ์ร้านค้า
ร้านกาแฟ
นักเรียนมีความพึงพอใจกับความสะอาดในระดับใด *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
โรงอาหาร
สหกรณ์ร้านค้า
ร้านกาแฟ
นักเรียนมีความพึงพอใจกับการให้บริการในระดับใด *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
โรงอาหาร
สหกรณ์ร้านค้า
ร้านกาแฟ
นักเรียนมีความพึงพอใจกับการใช้บริการอาคารและสถานที่ของโรงเรียนเมืองหลังสวนมากน้อยเพียงใด *
Required
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเมืองหลังสวน. Report Abuse