แบบสำรวจการใช้งานคลังข้อมูลดิจิทัล มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความต้องการใช้งานเนื้อหาและประเภทของเนื้อหาที่จัดเก็บในคลังข้อมูลดิจิทัล มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย รวมถึงรับทราบความต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพของคลังข้อมูลต่อไป
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
ตอนที่ 2 : การใช้งาน/ความต้องการใช้งานคลังข้อมูล
ข้อคำถามเพื่อสำรวจการใช้งานและความต้องการใช้งานเนื้อหาในคลังข้อมูล
รูปแบบ/ประเภทของสื่อที่ต้องการใช้งาน (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
วัตถุประสงค์ที่ต้องการค้นหาข้อมูล *
Required
ความถี่ในการส่งต่อหรือแชร์ข้อมูล *
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นด้านการออกแบบคลังข้อมูล
ด้านโครงสร้างข้อมูล *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
การจัดหมวดหมู่ข้อมูล
ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ด้านเนื้อหาของข้อมูล *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ความทันสมัยของเนื้อหา
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเนื้อหา
ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการด้านเนื้อหา
ตอนที่ 4 : ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรปรับปรุง
กรุณาระบุข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service