PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC BỔ SUNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2015

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội là đơn vị tự chủ, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo là Trường chuyên đào tạo Cử nhân Khoa học Công nghệ và Kinh tế. CƠ HỘI HỌC TẬP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY CHO TẤT CẢ THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP THPT (Đối với những thí sinh trượt tốt nghiệp THPT muốn tham gia đăng ký xét tuyển, liên hệ điện thoại: 0983257297 (Thày Quý), 0913006250 (Thày Dũng), 0169 75 78 789 (Thày Nguyên).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question