ข้อสอบกลางเทมอ
ชื่อ-นามกุล / ชั้น / เลขที่
1.ซีเมนต์เพสต์หมายถึงส่วนผสมของอะไร *
2 points
2.พลั่วปลายแหลมแตกต่างจากพลั่วปลายตัดอย่างไร *
2 points
3.ระดับน้ำมีไว้ในงานก่ออิฐเพื่ออะไร *
2 points
4.ซีเมนต์เพสต์หมายถึงส่วนผสมของอะไร *
2 points
5.ความหมายของปูนก่ออิฐมอญควรมีความหนาประมาณเท่าไร *
2 points
6.การเก็บปูนซีเมนต์ในฤดูฝนไม่ควรเก็บไว้นานเกินกี่เดือน *
2 points
7.การก่ออิฐมอญควรนำไปแช่หรือไม่ *
2 points
8.การก่ออิฐครึ่งแผ่นกำแพงช่วงกว้างกี่เมตร ต้องไม่ใส่เสาเอ็นจำนวน 1 ต้น *
2 points
9.ข้อใดกล่าวถูกต้อง *
2 points
10.เมื่อปูนทะลักออกมาควรปฏิบัติอย่างไร *
2 points
11.การก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ผนังจะมีความหนาประมาณกี่เซนติเมตร *
2 points
12.มุมฉากคือมุมที่กางกี่องศา *
2 points
13.ในการก่ออิฐมอญ (มุมฉาก) อิฐที่แบ่งครึ่งแบ่งด้วยอะไร *
2 points
14.การก่ออิฐต้องใช้กระบะถือปูนหรือไม่ *
2 points
15.น้ำหนักของปูนปอร์ตแลนด์ 1 ถุงหนักกี่กิโลกรัม *
2 points
16.ข้อใดไม่ใช่การก่ออิฐมอญเข้ามุมฉากสองมุม *
2 points
17.ส่วนผสมของปูนก่อถ้าน้ำมากเกินไปให้ทำอย่างไร *
2 points
18.การใช้ตลับเมตรในการวัดระยะขนาดต่างๆ ในการก่ออิฐ ใช้หน่วยเป็นหน่วยอะไร *
2 points
19.วัสดุใดไม่เกี่ยวกับการก่ออิฐสองมุม *
2 points
20.จุดประสงค์ของการฉากปูนเพื่ออะไร *
2 points
21.เครื่องมือในข้อใดใช้เขียนวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1 เมตร *
2 points
22.ข้อใดกล่าวไม่เข้ากลุ่มเกี่ยวกับการก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นรูปวงกลม *
2 points
23.การก่ออิฐมอญเต็มแผ่นความหนาประมาณกี่เซนติเมตร *
2 points
24.ก่อนก่ออิฐคานควรก่ออย่างไร *
2 points
25.อัตราส่วนผสมปูนก่ออิฐ 1 แผ่น คือข้อใด *
2 points
26.การก่ออิฐ 1 แผ่น ปูนก่อควรใช้ให้หมดภายในกี่นาที *
2 points
27.การก่ออิฐต่อจากแนวเดิมควรปฏิบัติอย่างไร *
2 points
28.การก่ออิฐสามารถทำเป็นเสาได้หรือไม่ *
2 points
29.การก่ออิฐเสาสามารถประยุกต์ใช้กับเสาประเภทใด *
2 points
30.การก่ออิฐเสาเหลี่ยมควรเป็นอย่างไร *
2 points
31.เครื่องมือที่ใช้ในการก่ออิฐเสาหกเหลี่ยมมีอะไรบ้าง *
2 points
32.เครื่องมือที่ใช้ในการก่ออิฐเสาแปดเหลี่ยมมีอะไรบ้าง *
2 points
33.เครื่องมือที่ใช้ในการก่อคอนกรีตบล็อกมีอะไรบ้าง *
2 points
34.เครื่องมือที่ใช้ในการก่ออิฐประดับและเชาะร่องเหลี่ยมมีอะไรบ้าง *
2 points
35.เครื่องมือที่ใช้ในการเชาะร่องโค้งมีอะไรบ้าง *
2 points
36.เครื่องมือที่ใช้ในการก่ออิฐมวลเบามีอะไรบ้าง *
2 points
37.เครื่องมือที่ใช้ในการทำระดับผนังมีอะไรบ้าง *
2 points
38.ชื่อเครื่องมือที่ใช้ในการฉาบผนังเรียบมีอะไรบ้าง *
2 points
39.เครื่องมือที่ใช้ในการจับเหลี่ยมเสามีอะไรบ้าง *
2 points
40.เครื่องมือที่ใช้ในการฉาบเสามีอะไรบ้าง *
2 points
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy