Digital ansvarserklæring - Geilo klatreklubb
Når du klatrer i Geilo klatreklubb (GKK) sitt anlegg, aksepterer du at:

1.  Det det er påbudt med assisterende taubrems i Geilo klatreklubb fra 1. oktober 2022.
2.     Alle har lov til å buldre. Ikke gå under andre som buldrer. Man skal ha hele kroppen under 1 sikringsbolt på tauvegg.
3. Alle har lov til å klatre (men ikke sikre) på topptau og led på alle vegger.
4. Reglene for sikker klatring (Klatrevettplakaten) skal følges ved opphold i og ved bruk av anlegget.
5. Topptaukort gir adgang til å sikre på topptau på alle vegger. Kortet skal kunne fremvises.
6. Brattkort gir adgang til å sikre på led på alle vegger. Kortet skal kunne fremvises.
7. Du har lov til å veilede én ikke sikringskyndig person som sikrer om gangen hvis du er minst 18 år og har Topptaukort eller Brattkort. Veilederen er ansvarlig for at dette foregår på en sikker måte. Veilederen skal være på bakken, ha fult fokus på sikreren og holde i tauet hele tiden. Du skal ikke samtidig sikre andre.
8. All klatring skal foregå med utstyr godkjent av UIAA (CE-godkjenning).
9. Sko (svasko eller joggesko) er påbudt, barfot er ikke tillatt. Klatresko skal kun benyttes i klatreanlegget.
10. For personer under 18 år med Topptaukort eller Brattkort signeres ansvarserklæringen av foresatt, og foresatt er ansvarlig for å vurdere om den mindreårige har den nødvendige kompetansen til å være i anlegget uten oppsyn.
11. Personer under 18 år uten Topptaukort eller Brattkort oppholder seg i anlegget under oppsyn fra foresatt som har signert ansvarserklæring.
12. Enhver form for lønnet instruksjon i klubbens lokaler skal kun skje etter avtale med GKK.
13. Man ikke skal være påvirket av rusmidler når man er i klatrehallen.
14. Løse klatretak kan forekomme. Gi da beskjed til personalet.
15. Uaktsomhet eller brudd på reglene kan medføre bortvisning. Grove eller gjentatte brudd på reglene kan medføre at Topptaukort eller Brattkort blir inndratt av instruktør.
16. Alle personskader skal rapporteres til personalet eller sikkerhetsleder Arild Endrestøl. Rapport på skade skal registreres i https://ulykkesdatabasen.no/.
17. Det er plass til 30 besøkende i anlegget.

Ansvarserklæring:
- Du som klatrer og sikrer forplikter deg til å følge GKK sine regler.
- GKK forplikter seg til å holde klatreveggene inkl. faste topptau, buldreveggene, resten av anlegget, og utleieutstyr i forsvarlig stand.
- All buldring skjer på eget ansvar. Du har selv ansvaret for å ikke få en fallende buldrer i hodet.
- All tauklatring og opphold ved klatreveggene skjer på eget ansvar. Ikke stå unødig i fallsonen til en klatrer. Du har selv ansvaret for å ikke få en fallende klatrer i hodet; dette gjelder både når du er på gulvet og når du klatrer på en rute ved siden av. Når du sikrer, be uvedkommende som står i fallsonen til din klatrer flytte seg ut av fallsonen, og pass på at andre i fallsonen er oppmerksomme når det er fare for at din klatrer faller i hodet på dem.
- Alle kunder som har lært å sjekke om klatreutstyret er i forsvarlig stand og gjøre kameratsjekk, skal selv sjekke at klatreutstyret er i forsvarlig stand og gjøre kameratsjekk, både når man klatrer på egenhånd og når man deltar på kurs, grupper eller andre klatreaktiviteter i GKKs regi, og uansett om man bruker eget utstyr eller utstyr leid av GKK. Faste topptau regnes som del av anlegget og det forventes ikke at kunden sjekker de faste topptauene.
- Dersom du ønsker å bruke anleggets automatiske sikrere (auto belayer) må du på forhånd ha satt deg inn i rutinene ved bruk av disse. Disse er tilgjengelige på GKK sin nettside og som oppslag i resepsjonen.
- Som deltaker på tilbud med instruktør forplikter du deg til å rette deg etter instrukser fra instruktøren.
viii. Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler med anlegget forplikter du deg til å melde fra til personalet.
- Dersom du oppdager at andre klatrer eller sikrer uforsvarlig, eller på annen måte setter seg selv eller andre i fare, forplikter du deg til å melde fra til personalet.
- På klubbkvelder (familie, ungdom og voksenklatring) har deltakerne adgang til å ta det samme ansvaret på gruppene som når de klatrer på egenhånd utenom klubbkvelden. Deltakerne har anledning til å be instruktøren om hjelp til kameratsjekk og sikring. Ved å klatre uten å ha bedt instruktøren om hjelp, tar du selv ansvaret for kameratsjekk og sikring, og fritar instruktøren og GKK for det samme ansvaret.
- All klatring er forbundet med en viss risiko. GKKs ansvarsforsikring dekker GKKs ansvar (pkt i). I tillegg bør du selv sørge for ulykkesforsikring som dekker klatring.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jeg har lest og forstått Geilo klatreklubb sine regler, og skriver med dette under på ansvarserklæringen: *
Required
Fødselsdato (FORMAT: dd.mm.åååå): *
Navn på personen ansvarserklæringen gjelder (FORMAT: etternavn, fornavn): *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy