ПОЗНАВАТЕ ЛИ СИСТЕМАТА ЗА ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ

Aнкетата има за цел да установи степента на информираност за същността на лекарствената безопасност сред гражданите.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question