แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.sci.ssru.ac.th) ทั้งนี้ผลการประเมินที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อไป

วิธีการ : โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับท่านและระดับความพึงพอใจต่อต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพศ
อายุ
การศึกษา
ประเภท
ความถี่ของการเข้าใช้เว็บไซต์
วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้เว็บไซต์
อีเมล
Your answer
ความพึงพอใจในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์
1
2
3
4
5
1.1 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
1.2 ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
1.3 ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
1.4 ความสะดวก รวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
1.5 ภาพประกอบเหมาะสม ชัดเจน และสวยงาม
1.6 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม
1.7 ขนาดของตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม
ความพึงพอใจในส่วนของข่าวอบรม/พัฒนาบุคลากร
1
2
3
4
5
1.1 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
1.2 ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
1.3 ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
1.4 ความสะดวก รวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
1.5 ภาพประกอบเหมาะสม ชัดเจน และสวยงาม
1.6 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม
1.7 ขนาดของตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม
ความพึงพอใจในส่วนของข่าวรับสมัครงาน
1
2
3
4
5
1.1 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
1.2 ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
1.3 ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
1.4 ความสะดวก รวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
1.5 ภาพประกอบเหมาะสม ชัดเจน และสวยงาม
1.6 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม
1.7 ขนาดของตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม
ความพึงพอใจในส่วนของข่าววิชาการ
1
2
3
4
5
1.1 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
1.2 ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
1.3 ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
1.4 ความสะดวก รวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
1.5 ภาพประกอบเหมาะสม ชัดเจน และสวยงาม
1.6 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม
1.7 ขนาดของตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms