Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Voucher Ανέργων έως 29

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το «VOUCHER 2014 για ανέργους 18-29 ετών» είναι καθαρά προαιρετική. Σκοπό έχει τη διευκόλυνση των ανέργων για τη συμμετοχή στη νέα δράση.
Αρμόδιο στέλεχος του ΚΔΒΜ " ΣΥΝΟΛΟ" στη ΠΑΤΡΑ θα επικοινωνήσει μαζί σας έτσι ώστε να πραγματοποιήσετε τη ηλεκτρονική αίτηση προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε προστατεύονται από το νόμο 3471/2006 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question