แบบสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2560 ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ลำดับที่ (ลำดับของโรงเรียนตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย) *
Your answer
ชื่อโรงเรียน (พิมพ์ชื่อโรงเรียนโดยไม่ต้องพิมพ์คำว่าโรงเรียน เช่น "บ้านหนองม่วง") *
Your answer
จำนวนนักเรียน (จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไม่ต้องมีคำลักษณะนาม "คน" เช่น ๒๖ ) *
Your answer
ทำเครื่องหมาย ✔ ในข้อที่ท่าน *
Required
ชนิดการเรียนการสอนอย่างอื่น ที่ใช้ร่วม *
Your answer
คะแนนค่าเฉลี่ยโอเน็ทของโรงเรียน (รวม ๔ วิชา) *
Your answer
ผู้รับรองข้อมูล *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (พิมพ์ด้วยตัวเลขอาระบิค) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse - Terms of Service