Formulari d'alta del servei de menjador
Una vegada implit, SERÀ NECESSARI pasar per el centre a signarloUna vegada completat, SERÀ NECESSARI acudir al centre a firmar el formulari. La firma d'este formulari imprés compromet el firmant a abonar la quantitat total de la minuta de cada mes del servici de menjador i suposa el compliment de la normativa establida. De la mateixa manera el sotasignat autoritza el pagament de la cuoma mensual del menjador escolar del CEIP Princesa d'Astúries en cas de seleccionar la modalitat d'assistència contínua.

Una vez completado, SERÁ NECESARIO acudir al centro a firmar el formulario. La firma de este formulario impreso compromete al firmante a abonar la cantidad total de la minuta de cada mes del servicio de comedor y supone el cumplimiento de la normativa establecida. De igual forma el abajo firmante autoriza el pago de la cuoma mensual del comedor escolar del CEIP Princesa de Asturias en caso de seleccionar la modalidad de asistencia continua.
Nom i cognom del pare/mare *
DNI del pare/mare *
Nom del alumne per al que es sol.licita el servei *
Cognom del alumne *
Curs *
Correu electrónic per al menú digital
El menú digital es un servei opcional que sustituix el menú en paper. L'objectiu es cuidar el medi ambient i estalviar paper
Telefon de contacte del pare *
Telefon de contacte de la mare *
Telefon de contacte alternatiu
Nom complet i DNI de les persones autoritzades per arreplegar al teu fill o filla
A continuación escriba nombre completo y DNI de las personas autorizadas para recoger a su hijo o hija.
Observacions (alergies, intolerancies u alter dades importantes). Será fonalmental aportar certificat mèdic.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy