Søknad om plass på Smestad Aktivitetsskole 2019/2020
SMAKS (Smestad Aktivitetsskole) er en privat aktivitetsskole som har holdt på siden 1990.
Vi har i alle år vært opptatt av å gi barna et variert tilbud av aktiviteter slik at hver dag blir
meningsfull og morsom. Her skal barna få leke, lære og utforske, bli utfordret og få nye
venner.

Vi er en av de største Aktivitetsskolene i Oslo! Vi er ca 370 barn fra 1.-4. trinn fordelt på 5
avdelinger. Vi har egne lokaler til avdelingene, men sambruker om enkelte klasserom,
gymsaler og spesialrom. Hver avdeling har hver sin avdelingsleder som har hovedansvaret
der. Benedicte Lütken er leder for Smaks. Inger Sundli er avdelingsleder for MINI.

SMAKS har et foreldredrevet styre der det er en styreleder, Elly Joys Røang, rektor Lene
Rønning Arnesen er representert og fem styremedlemmer.

Vi har et godt samarbeid med skolens ledelse og er med på ulike møter og ansvarsgrupper.
Samarbeidet med lærere gir oss muligheten til å forstå barna bedre. Dette gir oss også
muligheten til å videreføre skolens temaer i lek og aktiviteter.

Vi er stolte av å kunne tilby over 25 ulike organiserte og læringsstøttende kurs i uken! Dette
er kjempegøy! Hver høst og vinter vil dere få et påmeldingsskjema hvor dere lar barna
velge ut noen kurs de har lyst til å delta på. Det er de ansatte på SMAKS som har de fleste
kursene. Kursene spenner seg over alle de fire temaområdene i rammeplanen for
Aktivitetsskoler i Oslo: Fysisk aktivitet, kunst, kultur og kreativitet, mat og helse, natur, miljø
og bærekraftig utvikling. De aller fleste kursene er gratis.

Vi henter elevene i 1. og 2. klasse etter skoletid, krysser de inn, spiser og leker, før dere
henter innen 16.30. (Da stenger vi)
Vi er ute hver dag etter mat, så husk at barna har godt med klær her. Vi er mange og det er
lett å gå i surr i hverandres klær og sko. Husk å merke alt! Da kan vi også hjelpe til med å
finne riktig eier.

Vi har en flott og engasjert personalgruppe, med en aldersspredning fra 19-45 år. De fleste
er i 20 årene og vi har tilnærmet lik fordeling mellom kjønn. Vi legger vekt på ulike
interessefelt og kompetanse når vi ansetter, slik at vi kan tilby barna stor variasjon i
aktiviteter og kurs.

MAT hos oss: Varmmat 1 dag, yoghurt 1dag, brød/knekkebrød 3 dager. Samt frukt hver
dag.

Vi tilbyr 5 dagers- og 3 dagers plass. 5 dagersplass koster pr. idag 2.600,- kr. pr.mnd.3 dager koster pr. i dag 2250,- kr. pr.mnd. Dere får ferdige utfylte giroer av vår regnskapsfører, Anne Naper Andersen på mail. Barnets foreldre kan si opp plassen med to måneders varsel fra den 1. i måneden. Dette gjelder også forandring av antall dager pr. uke. Dere får to giroer hver august, men ingen i juni, det fungerer som depositum. Alle betaler for hele måneder uansett når i måneden de starter. For å få redusert prisen for AKS på grunn av lav inntekt må du fylle ut et skjema og legge ved dokumentasjon på husholdningens inntekt.Det er kun de husstandene som har en samlet årsinntekt lavere enn 387 552,- som kan søke. Ta kontakt med Benedicte Lütken for skjema og mer informasjon. benedicte.lutken@osloskolen.no

Kun for nye første klassinger:
Fra høsten får alle 1.klassinger på Smestad Aktivitetsskole gratis deltidsplass. Vi har gratis
3 dagers plass (13,5 timer i uken) og 5 dagers plass som koster 998,- i mnd. Alle går gratis
3 dager i uken og betaler 998,- i mnd for de resterende to dagene i uken. Da har dere også
tilbud om morgensmaks 07.30-08.30 de valgte dagene. I ferier vil gratistilbudet være 3 dager og på inneklemte dager ½ dag. Da vil prisen for full tid (5 dager) være 998,- pr.mnd.
Vi gleder oss til å bli kjent med dere og sees 6.juni på førskoledagen.

Hilsen Benedicte og alle andre på SMAKS
tlf: 22507021
INFORMASJON OM BARNET
Her fyller du ut informasjon om barnet som skal gå på SMAKS
Etternavn *
Your answer
Fornavn *
Your answer
Mellomnavn
Your answer
Fødselsdato *
MM
/
DD
/
YYYY
Klasse fra høsten *
FORESATTE 1 (Den som skal ha faktura)
Alle barnehager og skolefritidsordninger er opplysningspliktige til Skatteetaten. Det skal leveres inn tredjepartsopplysninger om foresattes påløpte kostnader for pass og stell av barn i løpet av inntektsåret.
Etternavn *
Your answer
Fornavn *
Your answer
Personnummeret *
Your answer
Adresse (med postnr) *
Your answer
Mobil Nummer *
Your answer
Tlf dagtid
Your answer
Epost adresse *
Your answer
FORESATTE 2
Etternavn
Your answer
Fornavn
Your answer
Adresse (med postnr)
Your answer
Mobil Nummer
Your answer
Tlf dagtid
Your answer
Epost Adresse
Your answer
ANDRE KONTAKTPERSONER
Navn og tlf
Your answer
Navn og tlf
Your answer
ØNSKE OM TILBUD
Det er mulig for forandre dagene senere; bare skriv til avdelingslederen hvis det blir forandringer!
5 eller 3 dager *
Om det er 3 dager, velg hvilke dager de SKAL være på SMAKS
VIKTIG INFORMASJON OM BARNET
Er det noe vi bør vite om/ta hensyn til slik at barnet best mulig blir ivaretatt?
Mat
Your answer
Allergier
Your answer
Annet
Your answer
ANNET
Sett kryss/merk det aktuelle
Vi tar bilder og enkelte filmer av barna i lek og aktiviteter til bruk her på SMAKS, for dere foresatte og barna. Hvis vi legger ut bilder på hjemmesiden og instagramkonto vår er det av aktiviteten/leken, ikke av ansiktene. Velg "Ja" om det er greit, eller "Nei" hvis du ønsker at barnet ikke blir avbildet i det hele tatt. *
Kan barnet ta kollektiv transport med oss på SMAKS- eks. på tur *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service