Εκδήλωση ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Καστοριά - 04/11/2019
Όνομα: *
Your answer
Επίθετο: *
Your answer
Ιδιότητα: *
Your answer
Τομέας Ενδιαφέροντος: *
Φορέας: *
Your answer
E-mail: *
Your answer
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με την εγγραφή μου, επιβεβαιώνω την ορθότητα της αίτησής μου. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι καθαρά εθελοντική. Ωστόσο, η αποτυχία παροχής τέτοιων δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την επεξεργασία της αίτησής σας και την επικοινωνία μαζί σας.

Η επεξεργασία οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που ζητούνται και περιέχονται στην παρούσα αίτηση αφορούν αποκλειστικά την οργάνωση και διαχείριση της ως άνω αναφερόμενης εκδήλωσης, από το ΙΚΥ/ΕΜΣ το οποίο έχει έννομη υποχρέωση να υλοποιήσει του Πρόγραμμα Erasmus+, και γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για «την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Η οργάνωση και διαχείριση της εκδήλωσης περιλαμβάνει την υλοποίηση, την τεκμηρίωση και την παρακολούθηση αυτής, καθώς και για τη δημιουργία μιας λίστας συμμετεχόντων, φωτογραφιών, οπτικοακουστικού υλικού και εντύπου υλικού για την εκδήλωση για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή μεταξύ των συμμετεχόντων. Το υλικό συλλέγεται, διανέμεται και/ή δύναται να αποκαλυφθεί από τους διοργανωτές σε εθνικές υπηρεσίες και οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε οργανισμούς και εργολάβους παροχής υπηρεσιών που εμπλέκονται άμεσα στην εκδήλωση, με την επιφύλαξη της δυνατότητας μετάβασης δεδομένων στα όργανα που είναι επιφορτισμένα με την επιθεώρηση και τον έλεγχο σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και διατηρείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση του Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020.

Το επώνυμό, το Όνομα, η Οργάνωση και πιθανόν η Χώρα σας θα εμφανίζονται στη λίστα των συμμετεχόντων. Αν προτιμάτε τα προσωπικά σας δεδομένα να μην εμφανίζονται σε κανένα έγγραφο, επικοινωνήστε με τη γραμματεία της οργάνωσης στο erasmusplus@iky.gr. Κατόπιν γραπτού αιτήματος, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να διορθώσετε τυχόν ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες, να λάβετε απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ακυρώσετε ή να εναντιωθείτε στην εγγραφή σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στο erasmusplus@iky.gr. Καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το ΙΚΥ, τους Οργανισμούς και Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται στην Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στο Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (European Data Protection Supervisor).

Με την εγγραφή μου σε αυτήν την εκδήλωση, δίνω τη συγκατάθεσή μου για να φωτογραφηθώ, να ηχογραφηθώ ή να καταγραφώ σε βίντεο. Συμφωνώ επίσης ότι οι προαναφερθείσες φωτογραφίες και εγγραφές βίντεο ή ήχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να αναπαραχθούν, να διανεμηθούν και να κοινοποιηθούν στο κοινό για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δικτυακούς τόπους ή άλλα εργαλεία πληροφόρησης της ΕΕ, όπως τα κοινωνικά μέσα ή τα ηλεκτρονικά ή ο έντυπος τύπος.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service