Konkurs Matematyczne Preteksty - edycja VI (2018/2019). Zgłoszenie uczestnika.
Dzień dobry!

Bardzo się cieszymy, że razem będziemy bawili się Matematycznymi Pretekstami :)

1. Ze względów prawnych i finansowych, wypełnia WYŁĄCZNIE RODZIC (opiekun prawny) uczestnika niepełnoletniego albo UCZESTNIK PEŁNOLETNI.

2. Niektóre błędy w danych zgłoszeniowych mogą uniemożliwić udział uczestnika w Konkursie, dlatego bardzo prosimy o spokojne i BARDZO UWAŻNE czytanie opisów poniższych pól formularza oraz komunikatów serwera.

3. UWAGA!!!
System NIE WYSYŁA automatycznego e-mail'a, dodatkowo potwierdzającego to zgłoszenie.
Przed wysłaniem danych należy je uważnie sprawdzić. Po kliknięciu w przycisk "Prześlij", należy uważnie przeczytać komunikat serwera. Można skorzystać z funkcji "Edytuj swoją odpowiedź", żeby ewentualnie poprawić wysłane dane.

Identyfikator placówki: *
Prosimy BARDZO DOKŁADNIE wpisać każdy znak [identyfikatora placówki], otrzymanego od koordynatora Konkursu, ponieważ błędny wpis to BRAK zgłaszanej osoby na liście uczestników. Identyfikatory składają się tylko z cyfr i wielkich liter. Nie mają spacji (pustych miejsc), cudzysłowów, przecinków ani kropek.
Your answer
Uczestnik - imię: *
Prosimy nie używać wielkich liter wewnątrz wyrazów, a jedynie na początku wyrazu. Poprawny wpis to np. Jan, a nie - JAN albo jan.
Your answer
Uczestnik - nazwisko: *
Prosimy nie używać wielkich liter wewnątrz wyrazów, a jedynie na początku wyrazu. Poprawny wpis to np. Kowalski, a nie - KOWALSKI albo kowalski.
Your answer
Uczestnik - kategoria Konkursu: *
Wybrana kategoria MUSI być zgodna z Regulaminem konkursu. Nie może być niższa, niż poziom edukacyjny uczestnika (klasa, w której się uczy). W przeciwnym wypadku grozi to dyskwalifikacją uczestnika.
Uczestnik - klasa (poziom edukacyjny): *
Prosimy wybrać nr klasy w szkole uczestnika. Np. dla ucznia klasy "2 b" lub "II b" wybieramy 2. Przedszkolakom przypisujemy 0.
Uczestnik - oznaczenie dodatkowe klasy:
Prosimy wpisać TYLKO oznaczenie dodatkowe, BEZ NUMERU klasy (wybranego wcześniej). Np. dla ucznia klasy "2 B" lub "II b" wpisujemy TYLKO "B" lub "b" (bez cudzysłowu), dokładnie tak jak w szkole. Jeżeli w szkole nie ma oznaczeń dodatkowych, prosimy pozostawić to pole puste. Dla przedszkolaków można wpisać nazwę grupy, np. Misiaki.
Your answer
Uczestnik - data urodzenia - dzień: *
Uczestnik - data urodzenia - miesiąc: *
Uczestnik - data urodzenia - rok: *
Uczestnik - zeszłoroczna ocena z matematyki: *
Ocena z matematyki na świadectwie szkolnym z poprzedniego roku szkolnego. Uczestnicy z klas 0, 1, 2, 3 i 4 szkoły podstawowej wybierają 0.
Osoba zgłaszająca - imię i nazwisko: *
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) zgłaszającego uczestnika niepełnoletniego albo słowo "uczestnik", jeśli pełnoletni uczestnik zgłasza się sam. Prosimy nie używać wielkich liter wewnątrz wyrazów, a jedynie na ich początkach. Powinno być np. Jan Kowalski, a nie - JAN KOWALSKI albo jan kowalski.
Your answer
Osoba zgłaszająca - adres poczty elektronicznej: *
Prosimy o uważny wpis, ponieważ błąd uniemożliwi ewentualną komunikację. Prosimy wpisać tylko adres e-mail, bez spacji, w postaci "wysyłkowej", a nie antyspamowej, np. z "(at)". Powinno być np. agata@matejuk.pl, a nie agata(at)matejuk.pl albo agata @ matejuk.pl
Your answer
Osoba zgłaszająca - telefon: *
Prosimy wpisać nr telefonu bezpośredniego kontaktu, na który również można wysłać informację sms.
Your answer
Informujemy, że powyższe dane zbierane są w związku z organizacją Konkursu Matematyczne Preteksty, przez firmę MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne Marek Matejuk, z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 45, i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.
Osoba zgłaszająca ma prawo do dostępu do treści tych danych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi udział uczestnika w Konkursie.
Dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności i polityką prywatności Google.
Zbiór danych został zgłoszony do rejestracji u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i podlega ochronie zgodnie z procedurami RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Jeżeli poniżej nie zostaną zamówione żadne newslettery, to dane zgłoszeniowe będą przechowywane przez 5 lat, w związku ze sprawozdawczością finansową.
Jeżeli poniżej zostaną zamówione newslettery, to będą one wysyłane do momentu otrzymania rezygnacji.
Zgadzam się na przetwarzanie danych i komunikację związaną z organizacją Konkursu oraz na publikowanie wizerunku uczestnika na stronie internetowej konkursu. *
Required
Znam regulamin konkursu. *
Required
Zdjęcie do następnej edycji konkursu. *
Istnieje możliwość wzbogacenia przyszłej edycji konkursu zdjęciami zgłaszanego właśnie uczestnika. Czy możemy w przyszłości wysłać drogą elektroniczną pytania o nieodpłatne przekazanie nam kilku zdjęć związanych z fabułą zadań przyszłorocznej edycji Konkursu?
Newsletter MatPret *
Proszę o przesyłanie drogą elektroniczną, na wyżej podany adres e-mail, wiadomości dotyczących ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Matematyczne Preteksty (matpret.pl), w tym ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów od firmy MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne Marek Matejuk, z siedzibą w Wałbrzychu, przy ulicy Wrocławskiej 45, drogą elektroniczną.
Z polecenia:
Jeżeli Konkurs polecił Ci inny uczestnik lub RODZIC lub opiekun (nie - koordynator), który wcześniej zgłosił udział swojego dziecka, i chcesz mu za to podziękować, to wpisz jego adres e-mail, którego użył przy własnym zgłoszeniu.
Your answer
Wpisowe
Konkurs jest płatny. Oprócz tego, że zebrane środki służą do sfinansowania m. in. nagród i obsługi konkursu, to przede wszystkim pozwalają na zakup upominków DLA KAŻDEGO uczestnika.
Wysłanie tego formularza zgłoszeniowego jest więc jednocześnie złożeniem zamówienia na taki upominek. Otrzymując to zgłoszenie, dokonujemy rezerwacji upominku. Uczestnik otrzyma ten upominek bez względu na to, czy wyśle nam swoje rozwiązania zadań, albo ile zadań rozwiąże.
Dlatego prosimy o potwierdzenie poniżej, że zostanie dokonana wpłata wpisowego w kwocie 10 zł, w sposób i w terminie jaki ustalił koordynator konkursu.
Jeżeli koordynator dopuszcza możliwość - albo wymaga - samodzielnej opłaty wpisowego przelewem bankowym na nasze konto, to instrukcja wykonania takiego przelewu znajduje się w p. 6.2. regulaminu Konkursu.
Radosne Sześciany - "zabawki" edukacyjne do kształcenia logiki przestrzennej
Dokonam opłaty wpisowego. *
Required
Zgłoszenie w dodatkowych kategoriach konkursowych.
Może się zdarzyć tak, że liczba punktów zdobytych przez uczestnika dawałaby mu zwycięstwo nie tylko w jego właściwej kategorii, ale również w kilku kategoriach starszych. Np. uczeń klasy 4 szkoły podstawowej zdobywa taką liczbę punktów, że jest ona najwyższa nie tylko w kategorii SP4, ale także w SP5, SP6 lub SP7.
Uczestnik może więc zostać zgłoszony w więcej niż jednej kategorii konkursowej, ale TYLKO w normalnym terminie, pod warunkiem, że 1) dodatkowe kategorie nie będą niższe, niż kategoria właściwa dla klasy, w której się uczy, oraz 2) pod warunkiem wpłaty dodatkowego wpisowego za każdą dodatkowo wybraną kategorię. W każdej swojej kategorii otrzyma inny indywidualny [identyfikator uczestnika].
W każdej kategorii konkursowej, w której uczestnik został poprawnie zgłoszony, otrzyma on upominek odpowiedni dla tej kategorii.

Jeżeli więc chcesz zgłosić uczestnika w dodatkowej kategorii, to - po wysłaniu tego zgłoszenia - zapoznaj się szczególnie z p. 1.6. Regulaminu, a następnie dokonaj ponownego zgłoszenia, do innej kategorii.

WAŻNE!
Ponieważ e-maile od nas mogą być dostarczane przez system wysyłek masowych, to Twój serwer pocztowy może tę korespondencję traktować jako spam, choć nie jest ona niechciana. Nasze wiadomości nie będą wówczas do Ciebie docierały.
Dlatego przejdź teraz do systemu obsługi Twojej poczty elektronicznej i:
1) zapisz do książki adresowej
oraz
2) dodaj do listy zaufanych nadawców
oba adresy, z których możesz otrzymywać nasze e-maile, czyli: konkurs@matpret.pl oraz list@firmamatejuk.com.pl.
Następnie wróć tutaj i skończ wysyłanie tego formularza.
UWAGA!
PRZED kliknięciem w przycisk "Prześlij", prosimy o dokładne sprawdzenie wprowadzonych danych.

PO KLIKNIĘCIU w przycisk "Prześlij", przejdź na górę strony i sprawdź komunikat serwera.
Jeżeli pojawi się komunikat o zapisaniu danych na serwerze to wszystko jest OK. Jeżeli pojawi się komunikat o problemach z zapisaniem Twoich danych to ponów przesyłanie danych po pewnym czasie.

Przypominamy, że system NIE WYSYŁA automatycznego e-mail'a, dodatkowo potwierdzającego to zgłoszenie.
Po kliknięciu w przycisk "Prześlij", należy uważnie przeczytać komunikat serwera. Można skorzystać z funkcji "Edytuj swoją odpowiedź", żeby przejrzeć wysłane dane i ewentualnie poprawić je.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service