Interesseskjema ALLEMED
For prosjektperioden 2021/2022 ønsker Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) å samarbeide med 10 organisasjoner og foreninger om å gjennomføre ALLEMED-dugnad for sentrale ledd og styrende organer. Dugnadene gjennomføres fortrinnsvis vår og sommer 2021.

Om oss:
Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et nettverk bestående av 35 ideelle organisasjoner. NDFU ledes av en styringsgruppe bestående av Frelsesarmeen, Frivillighet Norge, Norges Idrettsforbund, KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon, Norges Musikkorps Forbund, Norges Røde Kors, Redd Barna, Ungdom og Fritid og LNU. NDFU arbeider aktivt for å styrke samarbeidet mellom kommuner, frivillige og private aktører, blant annet gjennom prosjektet ALLEMED.

ALLEMED er et dialog- og handlingsverktøy som hjelper kommuner og frivillighet med å realisere Fritidserklæringen lokalt. Verktøyet tematiserer barns rett til fritid og barrierer for deltakelse, med særlig vekt på økonomi. Når deltakere samles for å ta i bruk verktøyet, kalles det en ALLEMED-dugnad. I dugnaden inviteres bredden av representanter i organisasjonen, og eventuelt også lokale aktører fra kommune, frivillighet, politiske råd og næringsliv inn til en målrettet prosess der hensikten er å skape felles bevissthet om hindringer for deltakelse og å komme fram til konkrete tiltak og ideer til samarbeid som bidrar til at barn og unge får delta i fritidsaktiviteter.

Til våre samarbeidsorganisasjoner kan vi tilby:
• Veiledning i planleggings- og rekrutteringsfasen til ALLEMED-dugnad
• Tips og tilgang til ressurser knyttet til inkludering og barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter
• Gjennomføring av ALLEMED-dugnad med erfarne prosessledere
• Oppfølging i etterkant av gjennomført ALLEMED-dugnad
• Et bredt kontaktnettverk av kommuner og organisasjoner

Dette skjema er uforpliktende å fylle ut.
Fyll ut søknadsskjema så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Fullt navn *
Organisasjon *
Stillingstittel *
Ditt arbeidssted (by/kommune) *
Telefonnummer *
Hvorfor ønsker dere å arrangere en ALLEMED-dugnad? *
Foreslå tre datoer som kan være aktuelle for ALLEMED-dugnad *
Hvilke tiltak for å inkludere enda flere barn og unge i deres aktiviteter har dere iverksatt i organisasjonen så langt? *
For å kunne følge opp konkrete ideer og få til god samhandling må det være ressurser (tid og personer) til å følge opp. Hvilke handlingsrom har dere til dette? *
Hvilke konkrete tiltak og handlinger i organisasjonen bidrar til at alle barn og unge får delta på fritiden? F.eks. økonomiske støtteordninger, informasjon, tilgjengelighet m.m. *
Finnes det samarbeid mellom deres organisasjon, lag eller forening og kommunen som dere er virksomme i? *
Noe annet du vil løfte fram fra din organisasjon?
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of KFUK-KFUM. Report Abuse