தகவல் நிகழ்வு பதிவு / Infoveranstaltung Anmeldung
இந்நிகழ்வு நடைபெறும் நாள்: 26.09.2020
இந்நிகழ்வு நடைபெறும் இடம் முகவரி : Forum Hardau, Bullingerstrasse 63, 8005 Zürich

"kalvi.ch / கல்வி.ch" என்பது எங்கள் வருடாந்திர திட்டமாகும், இதில் சுவிஸ் கல்வி முறையை தமிழ் பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் விளக்க விரும்புகிறோம்.
தகவல் நிகழ்வில், பல்வேறு கல்வி பாதைகள் ஜெர்மன் மற்றும் தமிழ் மொழிகளில் விளக்கப்படும்.
சுவிஸ் கல்வி முறையின் பலம் மற்றும் பள்ளி நிலைகளுக்கு இடையிலான மாற்றங்கள் ஆகியவற்றை விளக்குவதில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
தகவல் நிகழ்வில் பல்வேறு கல்வி பின்னணிகளைக் கொண்ட TaVS உறுப்பினர்களை நேர்காணல் செய்யக்கூடிய தகவல் நிலைகளும் அடங்கும்.
அன்புள்ள பெற்றோர்களே, அன்புள்ள மாணவர்களே, நாங்கள் உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்!

-----------------------------------------------------------------

Veranstaltungsdatum: 26.09.2020
Veranstaltungadresse: Forum Hardau, Bullingerstrasse 63, 8005 Zürich

kalvi.ch / கல்வி.ch " ist unser Jahresprojekt, bei dem wir den tamilischen Eltern und Schüler/-innen das Schweizerische Bildungssystem näherbringen wollen.
Bei der Infoveranstaltung werden die verschiedenen Bildungswege sowohl auf Deutsch als auch Tamilisch aufgezeigt.
Der Fokus liegt dabei auf der Erklärung der Stärken des Schweizerischen Bildungssystems und den Übergängen zwischen den Schulstufen.
Die Infoveranstaltung beinhaltet auch Infostände, bei denen man TaVS-Mitglieder mit unterschiedlichen Bildungshintergründen befragen kann.
Liebe Eltern und liebe Schüler/-innen, wir laden euch herzlich ein!
இந்த படிவத்தை எந்த மொழியில் நிரப்ப விரும்புகிறீர்கள்? / In welcher Sprache möchten Sie dieses Formular ausfüllen? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy