Tilmelding til Det biologiske eksperiment

Foreningen af danske biologer,
workshopbaseret konference.
Det biologiske eksperiment
Biologiundervisningens temaer beskæftiger sig med fænomener og processer på mange niveauer, med mange referencer til andre fagområder og praktiske anvendelsesområder. Eksperimenter er samtidig et fagligt element som indgår i alle undervisningens temaer. Som arbejdsform styrker eksperimentelt arbejde elevernes naturvidenskabs forståelse. Eksperimenter planlagt i en tværgående sammenhæng kan være omdrejningspunkt for faglige samarbejder i studieretninger med biologi. Eksperimenter i mange afskygninger er også en grobund for udvikling af elevernes egen nysgerrighed og interesse for naturvidenskab, og udvikling af elevernes kritiske bevidsthed om naturvidenskabs relaterede problemstillinger i hverdagsliv og samfund.
Vi foreslår, at det eksperimentelle arbejde granskes med tanke på disse perspektiver.
Konferencens modul 2, 3 og 4 er planlagt at indeholde oplæg, workshop(s) og udstilling, og du vil få rig lejlighed til at deltage i udviklingen af materiale til din egen undervisning.
Dato 26.-27. november 2013
Sted Vejle, Rødkilde Gymnasium & ToRVEhallerne
Pris 3.400,- inkl. forplejning og indkvartering
Tilmelding Først til mølle… på www.biofag.dk, betaling via EAN
Deltagere Min. 18 deltagere
Program for konference
Tir 26.11
9.30 Ankomst, Rødkilde Gymnasium
10.00 Velkomst
Modul 1 – eksperimentets didaktik
10.15 Formelle krav og tværgående muligheder,
v. fagkonsulent Kresten Cæsar Torp, UVM
11.00 Eksperimenter – didaktiske perspektiver,
v. Ph.d. Lene Troest Kjeldsen
12.30 Frokost
13.30 Modul 2 – Induktive forsøg & undersøgelsesbaseret undervisning
17.30 Afgang til ToRVEhallerne, Vejle
18.30 Middag
20.00 Modul 3 – Sensoriske analyser
Ons 27.11
8.00 Morgenmad
8.45 Afgang til Rødkilde Gymnasium
9.00 Manglende motivation for læring i naturvidenskab i gymnasiet
v. ekstern lektor, Peter Vindfeldt, SDU
10.00 Modul 4 – dataopsamling
12.00 Frokost
13.00 Modul 5 – eksperimenter på flere måder
15.00 Afrunding og evaluering
15.30 Afgang
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question