ENQUISA DE MOBILIDADE PARA O PLAN DE MOBILIDADE URBANA DO CONCELLO DO PORRIÑO
Este cuestionario pretende coñocer mais á veciñanza do Porriño na súa percepción da mobilidade urbana e rural do Porriño. O cuestionario é totalmente anónimo, e os datos aportados usaranse para o estudo da mobilidade do PMUS.
O obxectivo é atopar, entre todos, maneiras de mellorar a mobilidade no concello do Porriño.
Sexo *
Idade *
Ocupación *
indique a súa ocupación principal
Lugar de residencia? *
Indique a zona onde reside
Si reside noutro concello, en cal?
Your answer
Ten vostede ou alguén no seu entorno, a mobilidade reducida temporal ou permanentemente. *
(Precisa de cadeira de rodas, muletas, usa carrito de bebé, etc.)
Dispón de vehículo a motor? *
Vehículo a motor: coche, ciclomotor, motocicleta ou furgoneta
Onde realiza as seguintes actividades?
Porriño urbano
Torneiros urbano
No resto do Porriño
Noutro concello
Traballar/Estudar
Levar nenos ao cole ou a actividades, coidado de anciáns...
Compras
Centro de saúde ou hospital
Ocio, cultura e deporte ( pasear, tomar algo, ...)
Outras xestións (ir ao banco, administrativas,...)
Si fai algunha ou varias actividade noutros concellos. En cales?
Escriba o concello ou concellos onde fai a actividade.
Your answer
Como se despraza para realizar as seguintes actividades?
Sinale o medio de transporte de desprazamento habitual de cada unha das actividades. Pode sinalar mais dun medio de transporte e tamén deixar actividades sen marcar.
A pé
En coche
En autobus
En taxi
En bicicleta
Outro
Traballar/Estudar
Levar nenos ao cole ou a actividades, coidado de anciáns...
Compras
Centro de saúde ou hospital
Ocio, cultura e deporte ( pasear, tomar algo, ...)
Outras xestións (ir ao banco, administrativas,...)
Con qué frecuencia se despraza para facer as seguintes actividades?
Sinale o medio de transporte de desprazamento habitual de cada unha das actividades. Pode sinalar mais dun medio de transporte e tamén deixar actividades sen marcar.
Laborables
Fins de semana
Forma ocasional
Traballar/Estudar
Levar nenos ao cole ou a actividades, coidado de anciáns...
Compras
Centro de saúde ou hospital
Ocio, cultura e deporte ( pasear, tomar algo, ...)
Outras xestións (ir ao banco, administrativas,...)
Cantas veces se despraza nun día, segundo a actividade?
( Cada vez que vai ou volve dun sitio é un desprazamento, é dicir, ir a traballar é un desprazamento e volver do traballo é outro distinto).
1
2
3
4
Mais de catro desprazamentos
Traballar/Estudar
Levar nenos ao cole ou a actividades, coidado de anciáns...
Compras
Centro de saúde ou hospital
Ocio, cultura e deporte ( pasear, tomar algo, ...)
Outras xestións (ir ao banco, administrativas,...)
En qué horario se despraza para as seguintes actividades?
De 7:00 a 9:00 h
De 9:00 a 12:00 h
De 12:00 a 15:00 h
De 15:00 a 18:00h
18:00 a 21:00h
A partir das 21:00 h
Traballar/Estudar
Levar nenos ao cole ou a actividades, coidado de anciáns...
Compras
Centro de saúde ou hospital
Ocio, cultura e deporte ( pasear, tomar algo, ...)
Outras xestións (ir ao banco, administrativas,...)
Qué melloras considera importantes para a mobilidade e o espazo público no Porriño? *
Moi importante
Bastante importante
Pouco importante
Redución das velocidades nas vías urbanas e rurais
Creación de novos aparcadoiros disuasorios
Creación de vías e estacionamentos para bicicletas
Redución gradual dos coches na zona central do Porriño
Recuperar parte do espazo utilizado hoxe polo vehículo privado
Aumentar a calidade do espazo público
Melloras na seguridade viaria
Melloras de accesibilidade aos espazos naturais
Melloras no transporte público
Medidas para a mobilidade nas parroquias
Potenciar un espazos públicos máis ecolóxicos
Mellora da calidade ambiental e aforro enerxético
Suxestións
Escribe calqueira cuestión, iniciativa ou queixa para a mellora da mobilidade da veciñanza do Porriño.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.