แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองกิจการนิสิต
(ปีงบประมาณ 2562 : เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ *
เพศ *
กลุ่มคณะหรือ หน่วยงาน *
ช่องทางการใช้บริการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service