ใบรับสมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Technology Transfer to Community)
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรืองานวิจัย ไปประยุกต์ใช้จริงกับชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติ เช่น การดำรงชีพ สุขภาพ การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การสร้างอาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Science and Technology Park,Chiang Mai University. Report Abuse