Anmälan Svenska skolan Teneriffa 2019-20
Stort tack för ert visade intresse för Svenska skolan Teneriffa. För att ge er och framför allt ert barn en så bra start som möjligt så är det värdefullt för oss att få in så mycket information som möjligt redan nu. Vänligen fyll i ett formulär per barn. Alla uppgifter ni lämnar nedan kommer stanna i skolans databas och inte spridas vidare. Era uppgifter kommer behandlas efter vår prioriteringsordning och vi återkommer med besked enligt det schema ni ser på vår hemsida

http://teneriffaskolan.com/ansokan/ansokningsformular.html.

Om ni vill ha en personlig bekräftelse på er anmälan så be gärna om det, vi svarar förstås på alla mail. När ni erbjuds plats görs detta i kombination med en inbetalning av inskrivningsavgift (nya elever) samt deposition. Även detta och våra skolavgifter kan ni läsa mer om på vår hemsida

http://teneriffaskolan.com/praktiskt/elevavgifter.html

I er ansökan kommer vi be om vilken period ni önskar skolgång, för er kan det därför vara av värde för er att se vårt kalendarium för lovdagar

http://teneriffaskolan.com/praktiskt/kalendarium.html

Barnets namn (tilltalsnamn + efternamn) *
Tänkt årskurs som barnet ska börja i när de kommer till vår skola. *
Barnets personnummer (10 siffror) *
Skriv det i formen 051128-1234 (År Månad Dag - siffror)
Planerat startdatum för ert barn *
För bästa möjliga skolstart vill vi senast en dag innan träffa er i ett inskrivningssamtal, vanligtvis eftermiddag. Vid detta samtal lär vi känna varandra samt tar en runda i skolans lokaler. För korttidselever går vi även igenom medhavda planeringar och material (åk 3-9). Därför vill vi att ni planerar för detta samtal, som alltså görs senast en vardag innan skolstart. För att boka in detta samtal är det viktigt att ni meddelar er ankomstdag så snart ni vet den. Skicka denna information till: info@teneriffaskolan.se
Planerat slutdatum för ert barn *
Sista skoldag
Barnets adress i Sverige *
Har ert barn några allergier? *
Beskriv det vi behöver veta för att ert barn ska må bra i skolan, ex matallergier eller liknande. Om det handlar om gluten, laktos eller mjölkprotein, beskriv även graden av intolerans, ex om ert barn klarar normal kost eller absolut inte en smula.
Vårdnadshavarnas namn (för och efternamn) *
För- och efternamn på er båda. Om ni är ensam vårdnadshavare, nämn det här och skicka oss sen ett intyg som bekräftar det till info@teneriffaskolan.se
Vårdnadshavarnas emailadresser *
Vänligen separera era mailadresser med ett semikolon ; All information kommer hädanefter gå till dessa båda mailadresser. Om ni under tid byter mailadress så är det bara att höra av sig till info@teneriffaskolan.se
Vårdnadshavarnas telefonnummer
Vänligen skriv telefonnummerna i samma ordning som ni ovan angav era namn, så att vi vet vems nummer som är vems. Skriv det i formen: 0046... eller motsvarande för andra landsnummer. Separera era nummer med semikolon ;
Namn på kontaktperson på barnets senaste skola *
Vi spar dessa uppgifter ifall vi behöver kontakta skolan för eventuella förtydliganden kring något som berör ert barns skolgång.
Email till kontaktperson på barnets senaste skola *
Namn på barnets senaste skola
Barnets nationalitet
Vilket språk som talas i ert hem? *
Vår skola använder svenska som undervisningspråk och därför är det viktigt att barnet är förtrogen med detta språk.
Kunskaper i spanska? *
Vår skola ger alla elever från Förskoleklass och uppåt undervisning i spanska som del i vårt "skolans val". Beskriv ert barns förkunskaper i spanska. Detta underlättar för oss när vi skapar våra undervisningsgrupper i detta ämne.
Är minst en av vårdnadshavarna svensk medborgare?
Detta är inget krav för att antas till vår skola, men däremot ett måste om det blir aktuellt med ansökan av bidrag från Skolverket. Detta bidrag kan ni läsa mer om på vår hemsida: http://teneriffaskolan.com/ansokan/statsbidrag.html
Har ert barn idag, eller tidigare fått extra anpassningar eller särskilt stöd i skola/förskola? *
Vi vill alltid hjälpa alla elever oavsett vilka behov som finns, men ibland kan vi tvingas säga nej eller debitera extra för kostnader exempelvis lön för specialpedagog/speciallärare eller assistent. Därför är det viktigt att vi redan nu får veta så mycket som möjligt i denna fråga. Om det finns dokumentation kring extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram, sociala, psykologiska eller logopediska bedömningar gjorda så behöver vi få del av dessa alternativt få ert godkännande att få ta del av dem.
Jag har läst igenom och förstått skolans riktlinjer kring barn i behov av särskilt stöd. *
Required
Har vi er tillåtelse att begära in värdefull dokumentation om ert barn från nuvarande skola i Sverige? *
För att kunna förbereda oss på bästa i att kunna ge ert barn en bra skolstart är det värdefullt för oss att vi får ta del av den dokumentation som finns. Exempel kan vara IUP, elevomdöme, dokumentation kring extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram, sociala, psykologiska eller logopediska bedömningar Vi ber om er tillåtelse att kontakta er skola i Sverige i detta ärende.
Required
Övrigt?
Finns det något annat vi bör veta för att kunna ge ert barn en så bra skolgång som möjligt? Senast en vardag innan planerad skolstart för ert barn bokar vi in ett inskrivningssamtal, oftast på eftermiddagen. Vid detta samtal, som sker med elev, vårdnadshavare och aktuell lärare går vi igenom medhavd material och planeringar (korttidselever åk 3-9), elevdokumentationer. Vi välkomnar dock att så mycket som möjligt av planeringar och elevdokumentationer skickas till oss i förväg på adressen info@teneriffaskolan.se
Digital klasslista - OK?

På vår skola är det svårt att dela ut klasslistor eftersom elever kommer o går under läsåret. Istället har vi en dold sida på nätet där vi publicerar elev- och föräldrars namn, email samt telefonnummer. Länken finns sedan på alla veckobrev och är inte sökbar. Godkänner ni att rektor publicerar dessa uppgifter? Uppgifterna finns där enbart under läsåret.
Intresserad av att delta i idrottsklass? OBS gäller enbart elever i åk 6 och uppåt och för okt/nov.
Under veckorna 40-48 (okt-nov 2019) kommer det finnas möjlighet för elever från åk 6 – gymnasiet att delta i Idrottsklass. Fokus kommer att ligga på uthållighetsträning och innehålla löpning, styrketräning, rullskidor, cykel, orientering, simning mm. Vi kommer även att varva med inslag av klassiska beachaktiviteter, typ volleyboll, fotboll etc. Läs mer på skolans hemsida: http://teneriffaskolan.com/ansokan/idrottsprofil.html
Tilläggsinformation idrottsklass
Om ni svarade ja på förra frågan, angående deltagande i idrottsklass. Berätta här lite om ert barns idrott.
Kopia av ert barns pass
Fotografera eller scanna ert barns pass och bifoga det här. Passet stannar enbart inom skolans system och är ett dokument skolan behöver vid eventuell granskning. Om det inte fungerar att ladda upp här så går det även bra att skicka per email till: info@teneriffaskolan.se eller ta med en kopia vid första mötet, inskrivningssamtalet.
Godkännande enligt dataskyddsförordningen GDPR *
De personuppgifter ni lämnar i detta dokument sprids inte vidare till annan part utan samlas in enbart i syfte med att kunna förbereda eventuell skolgång för ert/era barn på vår skola. Ni kan när ni vill begära ut dessa uppgifter eller be att få dem raderade. För att vi ska kunna gå vidare behöver vi dock ert godkännande på att vi tar emot dessa uppgifter och att vi alltså får använda dem inom skolans lärarkår för att kunna ge ert barn bästa framtida förutsättningar på Svenska skolan Teneriffa.
Alla ovanstående uppgifter stämmer överens med verkligheten. *
Det är viktigt för oss att all information ovan är korrekt. Om det visar sig senare att information inte stämmer kan en ansökan avslås och eventuellt inbetalda avgifter/depositioner återbetalas ej.
Kontorshotell
Denna fråga berör inget av ert barns skolgång men passar på att kolla upp eventuellt intresse. På vår skola har vi en lokal avsatt för kontorsplatser för vuxna. Man får "kollegor", ett eget skrivbord med tillgång till skrivare, scanner och samtalsrum. Stabil uppkoppling via optisk fiber med hög hastighet (upp till 600 mBit/s). Är ni intresserad av att kunna lämna ert barn och sen slå er ner på er egen plats i närheten. OBS - nedanstående klick är inte bindande, utan mest en intressekoll. Läs mer om detta och dess priser på http://teneriffaskolan.com/praktiskt/kontor.html
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Svenska skolan på Tenerife. - Terms of Service