Ankieta dla mieszkańców gminy Sawin
Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i współtworzenia polityki rozwoju Naszej Gminy. Państwa odpowiedzi posłużą do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Sawin. Dokument ten pozwoli nam ocenić aktualną sytuację społeczno – gospodarczą, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z jej funkcjonowaniem, a także ukaże potencjał do dalszego rozwoju. Zależy mi na tym, aby wszyscy mieszkańcy w równym stopniu skorzystali z możliwości wypowiedzenia się w tak istotnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i inwestycje realizowane na terenie Gminy, które będą służyły całemu społeczeństwu.

Chciałbym, aby Strategia Rozwoju Gminy Sawin stanowiła Nasze Wspólne Dzieło, w którym każda mieszkanka/każdy mieszkaniec ma swój udział. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

Ankieta jest anonimowa, jej wyniki będą prezentowane jedynie zbiorczo.

Wójt Gminy Sawin
/-/
Dariusz Ćwir
1. Proszę o wskazanie 3 inwestycji, które Pani/Pana zdaniem są priorytetowe do wykonania na terenie gminy w ciągu najbliższych lat *
Required
2. Proszę uporządkować zaznaczone wcześniej odpowiedzi * w porządku od 1 do 3, gdzie 1 oznacza najważniejszą inwestycje. Proszę wskazać 1 najważniejszą inwestycję. *
Proszę wskazać 1 najważniejszą inwestycję.
3. Proszę uporządkować zaznaczone wcześniej odpowiedzi * w porządku od 1 do 3, gdzie 1 oznacza najważniejszą inwestycje. Proszę wskazać 2 w kolejności inwestycję. *
Proszę wskazać 2 w kolejności.inwestycję.
4. Proszę uporządkować zaznaczone wcześniej odpowiedzi * w porządku od 1 do 3, gdzie 1 oznacza najważniejszą inwestycje. Proszę wskazać 3 w kolejności inwestycję. *
Proszę wskazać 3 w kolejności.inwestycję.
5. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/y z inwestycji przeprowadzonych do tej pory? *
6. Proszę wskazać, która z dotychczasowych inwestycji była najbardziej przydatna? *
7. Proszę wskazać, która z inwestycji była najmniej przydatna? *
8. Proszę ocenić warunki życia / działalności w Gminie oraz możliwości jej rozwoju – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi
bardzo dobre
dobre
średnie
żle
bardzo żle
warunki dla rozwoju przedsiębiorczości
dostęp do instytucji, placówek usługowych
dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji (stadion, boiska, zalew, siłownia, strzelnica, ścieżki konno – rowerowe, place zabaw, siłownie plenerowe, itp.)
dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki (GOK, świetlice wiejskie, itp.)
stan środowiska naturalnego
walory krajobrazowe
zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym: place, skwery, parki)
stan i jakość dróg
dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja)
dostępność transportu publicznego
bezpieczeństwo publiczne
poziom wykształcenia mieszkańców
rynek pracy (możliwość zatrudnienia)
dostępność i jakość opieki społecznej
dostępność i jakość edukacji przedszkolnej
dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie podstawowym
dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie średnim
usługi turystyczne
dostępność do bazy gastronomicznej
dostępność do bazy noclegowej
dostęp do internetu
dostęp do usług publicznych świadczonych przez internet
dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje
aktywność środowisk lokalnych
rozwój rolnictwa i branży rolno-spożywczej
atrakcyjność gminy dla turystów
jakość rządzenia oraz funkcjonowanie administracji publicznej w gminie
rozwój innowacji w przedsiębiorstwach
Clear selection
9. Proszę ocenić, jakie główne problemy społeczne występują na terenie gminy – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi
WYSOKIE ZAGROŻENIE PROBLEMEM
ŚREDNIE ZAGROŻENIE PROBLEMEM
NISKIE ZAGROŻENIE PROBLEMEM
BRAK PROBLEMU
przestępczość
przestępczość młodocianych
bezrobocie
bieda
przemoc w rodzinie
alkoholizm
narkomania
starzenie się społeczeństwa
wzrost liczby osób niepełnosprawnych i chorych
brak atrakcyjnych miejsc pracy
10. Co w Pani/Pana opinii jest mocną strona Gminy Sawin? *
Required
11. Co w Pani/Pana opinii jest słabą stroną Gminy Sawin, która może spowolnić jej rozwój? *
Required
12. Co w Pani/Pana opinii jest szansą (okazja) Gminy Sawin, której wykorzystanie pozwoli na jej dynamiczny rozwój? *
13. Co w Pani/Pana opinii jest zagrożeniem (trudności, niebezpieczeństwa) Gminy Sawin, które może spowolnić lub utrudnić jej rozwój? *
Płeć: *
Wiek: *
Wykształcenie: *
Statut na rynku pracy: *
Związek z terenem Gminy Sawin: *
Czas zamieszkiwania w Gminie Sawin: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy