Mazowiecki Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami
Data: 13 października 2017 r. w godzinach 10:00 - 14:00
Miejsce: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23-25, Warszawa
(Miejsce dostępne dla osób z niesprawnością ruchową, zapewniamy Tłumacza Polskiego Języka Migowego, pętlę indukcyjną oraz Symultaniczny Przekaz Tekstowy - w zależności od zgłoszonych przez uczestników potrzeb.)

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 października 2017 roku, do godziny 23:59.

Uwaga: Ze względów organizacyjnych osoba towarzysząca osobie z niepełnosprawnością zgłaszającej udział w Konwencie (asystent, tłumacz-przewodnik, wolontariusz itp.) powinna wypełnić i przesłać odrębne zgłoszenie.

Informacji organizacyjnych udzielają:
- Grzegorz Kozłowski: grzegorz.kozlowski@pfos.org.pl, tel.: 503 134 432
- Monika Nowak: monika.nowak@pfos.org.pl, tel.: 511 760 440

Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Numer telefonu
Your answer
Nazwa organizacji / firmy lub innego podmiotu *
Your answer
Specjalne potrzeby (wybierz, jeżeli chcesz z nich skorzystać - można zaznaczyć kilka opcji)
Zgłaszając się na Mazowiecki Konwent Regionalny wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na Konwent (zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z późn zm. - Dz. U. nr 1997 Nr 133 poz. 883). Administratorem danych jest Polska Fundacja Osób Słabosłyszących ul. Gwiaździsta 17, Warszawa. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.Wyrażam też zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i publikowanie wykonanych zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji Konwentu oraz jego efektów. *
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (Administratora danych) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a (Administratora danych) w celu realizacji projektu „Kongres Osób z Niepełnosprawnościami i Konwenty regionalne”, zgodnie z „Zasadami zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” oraz udostępnienie ich Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13 w celu przetwarzania ich dla zapewnienia prawidłowej realizacji zapisów art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms