การประเมินผลงานธุรการ โรงเรียนอ่างศิลา
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของงานธุรการ โรงเรียนอ่างศิลา ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง
4 หมายถึงพอใจมากที่สุด
3 หมายถึงพอใจมาก
2 หมายถึงพอใจปานกลาง
1 หมายถึงพอใจน้อย
เพศ *
ตำแหน่ง *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy