Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb
Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá problémovými okruhy v sociální oblasti, informovaností o dostupných sociálních službách v regionu a využíváním těchto služeb.

Přispějte prosím Vašimi návrhy a připomínkami k vytvoření uceleného dokumentu o dostupnosti sociálních služeb na našem území. Napište nám, jaké služby využíváte nebo využívat potřebujete.

Dotazník je určen všem, kteří v dané lokalitě bydlí, pracují, podnikají nebo zde tráví volný čas. Dotazník je zcela anonymní. Prosíme o jeho vyplnění dle nejlepšího vědomí. Vaše odpovědi zmapují stávající situaci a podpoří změnu pro Vás a Vaše blízké v oblasti sociálních služeb.

Území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko je tvořeno územím obcí:
Horka, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Jenišovice, Leštinka, Lozice, Luže, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rosice, Řepníky, Řestoky, Skuteč, Střemošice, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zájezdec, Zaječice.

Děkujeme za Váš čas a ochotu pomoci.

Radek Zeman - MAS SKCH, z. s.

Co je sociální služba?
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Jaké jsou druhy sociálních služeb?
Sociální poradenství Osobní asistence
Pečovatelská služba Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby Podpora samostatného bydlení
Odlehčovací služby Centra denních služeb
Sociální rehabilitace Týdenní a denní stacionáře
Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení Raná péče
Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby
Azylové domy Domy na půl cesty
Kontaktní centra Krizová pomoc
Intervenční centra Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně terapeutické dílny
Terapeutické komunity Terénní programy
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Vyberte prosím Vaši obec: *
1. Jste žena nebo muž? *
2. Jaký je Váš věk? *
3. Znáte nějaké sociální služby působící ve Vaší obci? *
Pokud ANO, popište prosím jaké.
Your answer
4. Využíváte v současné době Vy nebo někdo z rodiny či známých nějakou sociální službu? *
Required
Pokud ANO, popište prosím konkrétně jaké.
Your answer
5. Postrádáte ve Vašem okolí nějakou konkrétní sociální službu? *
Pokud ANO, popište prosím konkrétně jakou.
Your answer
6. Existuje ve Vašem okolí sociální služba, kterou chcete využívat, ale nemůžete? *
Pokud ANO, popište prosím konkrétně jakou a proč.
Your answer
7. Na koho se obrátíte, pokud potřebujete získat informace o sociálních službách v regionu? Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí. *
Required
8. Komu by měla být v obci věnována největší pozornost při řešení sociálních problémů? Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí. *
Required
9. Na kterou oblast by se měla v období 2 let Vaše obec zaměřit? Co by zlepšilo život občanům? Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí. *
Required
Napište prosím konkrétně, co může zlepšit život ve Vaší obci. *
Your answer
10. Jaké formě poskytovaných sociálních služeb byste Vy dal/a přednost? *
Ke každému obrázku nám prosím napište, co dle Vašeho názoru, potřebuje daná skupina obyvatel ve Vaší obci a nejbližším okolí.
Děti, mládež a rodina *
Captionless Image
Your answer
Senioři *
Captionless Image
Your answer
Sociálně vyloučení a sociálním vyloučením ohrožení *
Captionless Image
Your answer
Zdravotně znevýhodnění - zrakově, sluchově, tělesně, mentálně, s duševním onemocněním nebo kombinovaným znevýhodněním. *
Captionless Image
Your answer
Ohrožení závislostmi *
Captionless Image
Your answer
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku!
Dotazník vznikl v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH.
Registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006600

Cílem projektu je přenést koncepci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb do výkonné a aktivní platformy, která propojí subjekty na úrovni samosprávy, poskytovatelů sociálních služeb a cílové skupiny uživatelů sociálních služeb s ohledem na lokální situaci a aktuální potřeby obyvatel MAS SKCH.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

Více informací naleznete na www.masskch.cz

Závěry dotazníkového šetření budou zveřejněny do konce roku 2018 na webových stránkách projektu a u jednotlivých starostů.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms