แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน (Meeting Room/Classroom Request Form)
แบบฟอร์มออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้ในการจองห้องประชุม/ห้องเรียนของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล และเพื่อส่งเสริมการลดปริมาณการใช้กระดาษของหน่วยงาน
(This online form is provided for meeting room/classroom request of IHRP, Mahidol University for paperless campaign.)
คำชี้แจง
โปรดตรวจสอบตารางการใช้ห้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของสถาบันที่ลิ้งค์ต่อไปนี้ URL: bit.ly/3kXLRSo ขอบคุณค่ะ (Please check room available is here URL: bit.ly/3kXLRSo) Thank You.
หัวข้อ (Topic) *
วัตถุประสงค์การขอใช้ห้อง (Purpose of Request) *
จำนวนผู้เข้าร่วม (No. of Attendees)
วันที่เริ่ม (Start date) *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาเริ่ม (Start time) *
Time
:
สิ้นสุดวันที่ (End date) *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาสิ้นสุด (End time) *
Time
:
ห้องที่ขอใช้ (Room requested)
Not Use
Notebook
Projector
Laser Pointor
Online Meeting Equipment
CONVERTER HDMI to VGA
Room 109 Max 80 people
Room 118 Max 35 people
Room 119 Max 20 people
Room 113 Max 25 people
Room 114 Max 15 people
Room 311 Max 8 people
รูปแบบการจัดห้อง (Meeting room layout) *
ชื่อ-สกุล ผู้ขอใช้ห้อง (Name- Surname of the person requesting to use the room) *
ต้นสังกัดของผู้ขอใช้ห้อง (Affiliation of those who request to use the room) *
Required
เบอร์ติดต่อกลับ (Contact number) *
อีเมลล์ (E-Mail) *
อื่นๆ/เพิ่มเติม (Others/more)
ขอบคุณค่ะ (Thank You.)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse