10. CSK Jesenice - seminář Kyusho
Jublejní 10. ročník Celorepublikového Semináře Kyusho

VÝJMEČNÁ AKCE, VÝMEČNÉ SETKÁNÍ
Celorepublikového semináře KYUSHO
TOP Kyusho insturktoři
vystoupení instruktorů napříč historií Kyusho International Czech Republic
3 plné dny informací o Kyusho, ze všech možných úhlů

KDY ?
od pátku 17.11. do neděle 19.11. 2023

KDE ?
Jesenice u Rakovníka
Rekreační areál Pod Kempem
MAPA

CENA ?
Cena zahrnuje: ubytování, plnou penzi, účastnický poplatek, tričko
Celý seminář   3200,- Kč   /platba do 3.11. 2023  3000,-Kč veřejnost; 2800,-Kč člen KI/
2 dny   2800,- Kč   /platba do 3.11. 2023  2600,-Kč veřejnost; 2400,-Kč člen KI/
1 den 1200,- Kč
č.ú.:  1150815074/3030   do poznámky k platbě uveďte "CSK -Vaše Jméno"


----ENG-----
Jubilee 10th year of the All-Republic Kyusho Seminar

EXCEPTIONAL EVENT, EXCEPTIONAL MEETING
All-Czech Seminar KYUSHO
TOP Kyusho instructors
Performances by instructors throughout the history of Kyusho International Czech Republic
3 full days of information about Kyusho, from all possible angles

WHEN?
From Friday 17.11. until Sunday 19.11. 2023

WHERE?
Jesenice near Rakovník
Recreational area Pod Kempem
MAP

PRICE?
Price includes: accommodation, full board, participation fee, T-shirt
Whole seminar EUR 135 / payment until November 3 2023 EUR 125 public; EUR 115 member of KI/
2 days  EUR 115 / payment until November 3 2023 EUR 110 public; EUR 100 member of KI/
Bank detail for bank transfer
IBAN:CZ0630300000001150815066
BIC:AIRACZPPXXX

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno | Name
*
Příjmení | Surname
*
Město odkud jste | City you come from
*
Datum narození | Date of bird
*
Telefon | Phone nr.
*
format +420 756 432 123
Tričko k jubilejnímu semináři | T-shirt for the anniversary seminar
Velikost trička | Size od T-shirt
*
Jsem člen KI | I am member KI
*
Captionless Image
Kolik zaplatím ? | How much will I pay? *
 • č.ú.:  1150815074/3030, do poznámky k platbě uveďte "CSK-Vaše Jméno"
 • Details for bank transfer:
  IBAN:CZ0630300000001150815066
  BIC:AIRACZPPXXX

Captionless Image
Required
Prohlášení | Declaration *
 • Prohlašuji, že se na Seminář Kyusho přihlašuji dobrovolně a jsem zdráv a netrpím žádnými kardiovaskulárními potížemi, nemám epileptické potíže a v případě žen nejsem gravidní.
 • Dále prohlašuj, že si jsem vědom povahy Seminář Kyusho, že se jedná o bojové umění a sport, kde může dojít ke zranění, či jiným zdravotním potížím. A proto v této souvislosti nebudu žalovat a ani nijak vymáhat odškodnění na instruktorovi nebo organizátorovi této akce.
 • Prohlašuji, že souhlasím s odpovědností za škody, které způsobím v době trvání semináře na vybavení sportovního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu takto mnou poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.
 • ----------------ENG-----------
 • I declare that I am applying to the Kyusho Seminar voluntarily and that I am healthy and do not suffer from any cardiovascular problems, I do not have epileptic problems and, in the case of women, I am not pregnant.
       I further state that I am aware of the nature of the Kyusho Seminar, that it is a martial art and a sport where injury or other health problems may occur. And therefore, in this context, I will not sue or seek compensation from the instructor or the organizer of this event.
       I declare that I agree to be responsible for the damage I cause during the seminar on the equipment of the sports equipment. In the event of financial costs for the repair of equipment damaged by me in this way, I undertake to pay for this damage.
GDPR
Odesláním formuláře souhlasíte s pravidly pro zpracování osobních údajů a pořizování audiovizuálních záznamů, tzv. GDPR zde GDPR - v01.pdf

----ENG----
By submitting the form, you agree to the rules for the processing of personal data and the acquisition of audiovisual recordings, the so-called  GDPR zde GDPR - v01.pdf

*
Veškeré záznamy pořízené během akce se nepublikují veřejně, jen v soukromých skupinách zúčastněných. Skupinové fotografie se publikují na sociálních sítích za účelem propagace činnosti našeho spolku. Na vyžádání mohou být zaslány.
------ENG-----
All records taken during the event are not published publicly, only in private groups of participants. Group photos are published on social networks for the purpose of promoting the activities of our association. They can be sent on request.

Poznámka k přihlášce | Note on the application
Uveďte cokoliv by měl organizátor vědět nebo chcete doplnit. 
Include anything the organizer should know or want to add.
Captionless Image
Zadejte prosím ještě jednou vaše jméno (toto nahrazuje prostý elektronický podpis):
----ENG----
Please enter your name again (this replaces a simple electronic signature):
*
Tímto je vaše závazná přihláška podepsaná.
Your binding application is hereby signed.
Captionless Image
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of SPIRIT4YOU. Report Abuse