Aanvraagformulier Bewonersfonds Hilversum
Bijgaand het aanvraagformulier en de algemene voorwaarden voor een aanvraag bij het Bewonersfonds Hilversum
Voorwaarden aanvraag Bewonersfonds Hilversum V.2016-08-31
Hieronder vind je de voorwaarden van het Bewonersfonds Hilversum. Twijfel je of je initiatief in aanmerking komt, neem gerust contact met ons op hierover. Succes!

- Het project heeft primair een (cultureel of sociaal) maatschappelijk doel, dat de Hilversumse samenleving versterkt en verbindt
- Het project is niet strijdig met overheidsbeleid, niet stuitend, kwetsend, heeft geen religieus doel, is geen overheidstaak en dient een collectief doel
- Het project heeft betrekking op een initiatief voor de directe woonomgeving (straat, buurt of wijk) maar mag ook buurtoverschrijdend zijn
- Het project dient bij voorkeur in de start- of voorbereidende fase te verkeren
- Doel van het project moet meetbaar zijn. Het beoogd effect moet impact hebben op (een deel van) de Hilversumse samenleving
- De aanvragers bestaan uit minimaal twee personen, bij voorkeur een rechtspersoonlijkheid, die een bredere doelgroep vertegenwoordigen en een aantoonbaar breder draagvlak hebben, bestaande uit bewoners, organisaties en/of bedrijven
- Een project wordt afgerond met een inhoudelijke evaluatie, een overzicht van inkomsten en uitgaven en kopieën van bonnen van de gemaakte kosten
- Er is een aantoonbare eigen bijdrage, bijvoorbeeld in tijd, inzet, kennis en/of geld
- Het maximaal beschikbare bedrag per project is € 250,-
- Aanvragers gaan akkoord met het vermelden van de ondersteuning van het project door het Bewonersfonds Hilversum en andersom
Wat is de naam van het project/de aanvraag
Your answer
Geef een korte omschrijving van het project waarvoor je ondersteuning vraagt *
Your answer
Wat is de aanleiding van het project (waarom doe je dit project) *
Your answer
Wat is het doel van het project *
Your answer
Op welk thema(s) richt de aanvraag zich
Waar vindt het project plaats *
Your answer
Wanneer vindt het project plaats *
Your answer
Wat is het gewenste resultaat/impact *
Your answer
Wat is de primaire en secundaire doelgroep *
Your answer
Hoe zorgen jullie ervoor dat de buurt/doelgroep onderdeel wordt van het project? Wat is hun actieve bijdrage? *
Your answer
Wie zijn de aanvragers en wat is hun rol *
Your answer
Waar bestaat de eigen inzet uit (tijd, geld, kennis, middelen) *
Your answer
Wie zijn de andere partners en wat is hun rol/bijdrage *
Your answer
Voeg een globale begroting (uitgaven en inkomsten) toe met eventuele inbreng van andere waardes (tijd, middelen, kennis etc)
Your answer
Voeg een globale planning toe (start tot en met afronding) *
Your answer
Welke ondersteuning vraag je van het Bewonersfonds Hilversum *
Your answer
Wat kun je terug doen voor het Bewonersfonds Hilversum *
Your answer
Aanvullende informatie of bijlagen (bijlagen kunt u mailen naar info@bewonersfondshilversum.nl ovv aanvraag bewonersfonds
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.